Iespēja palīdzēt un ziedot mantas Ukrainai
Lai atbalstītu Ukrainas iedzīvotājus, bēgļus un no Krievijas karadarbības cietušos, iedzīvotāji aicināti ziedot nepieciešamās mantas, tās nogādājot ziedošanas punktā Ķekavā.
Mītiņš Ukrainas atbalstam
Ķekavas novada pašvaldība aicina ikvienu novadnieku trešdien, 2. martā, plkst. 18.00, pie Ķekavas novada domes ēkas, Ķekavā, Gaismas ielā 19 K-9, vienoties atbalsta mītiņā, tādējādi paužot atbalstu un solidaritāti Ukrainai tās cīņā par valsts neatkarības saglabāšanu.
Informācija par ierašanos un uzturēšanos Latvijā
Iekšlietu ministrija informē - Latvijas valsts nodrošinās Ukrainas pilsoņiem, kuri izceļo no Ukrainas militārā konflikta dēļ, mītnes vietu, pārtiku un cita veida palīdzību.
Izglītības iestādēm un vecākiem ar bērniem jāpārrunā rīcība jebkuru apdraudējumu gadījumā
Izglītības uz zinātnes ministrija ir sagatavojusi ieskatu materiālos, kas atvieglo sarunas ar bērniem un pusaudžiem par krīzes situācijām, kā arī atgādina, kā pieaugušajiem un bērniem jārīkojas dažādu apdraudējumu gadījumos.
Paziņojums par apgaismojuma izslēgšanu
Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde informē, ka sakarā ar Ķekavas apvadecļa būvniecības darbiem, tiks izslēgts ielas apgaismojums gājēju celiņā no Baložu krustojuma virzienā uz Rāmavas ielu.
Reaģējot uz ūdens līmeņa celšanos Misas upē, notikusi Ķekavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības sēde
Lai novērtētu situāciju un vienotos par turpmāko rīcības plānu plūdu skartajos apgabalos ap Misas upi, trešdien, 23.februārī, tika organizēta Ķekavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības sēde. Tikšanās laikā Ķekavas novada pašvaldības vadība kopā ar atbildīgajiem dienestiem un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu pārrunāja turpmākās rīcības plānu un iespējamos risinājumus, lai novērstu plūdu radītās sekas gan tūlītēji, gan ilgtermiņā.
Pašvaldība nodrošinās dzeramā ūdens pieejamību Dzērumos
Lai plūdu skartajās teritorijās iedzīvotājiem nodrošinātu tīru dzeramo ūdeni, ceturtdien, 24.februārī, Dzērumos pie veikala būs atvesta ūdens cisterna.
Aktuālā informācija par pieslēgšanās iespējām centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā
SIA "Ķekavas nami" informē - līdz 2022.gada 1.janvārim Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem pieslēgušās 159 mājsaimniecības, tādejādi pakalpojums ir nodrošināts 484 iedzīvotājiem.
Aprīlī norisināsies konkurss “Cālis 2022”
Sestdien, 2.aprīlī plkst. 11.00 Baložu pilsētas kultūras namā norisināsies Ķekavas novada pirmsskolas vecuma bērnu vokālais konkurss “Cālis 2022”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2022.gada 16.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 23 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā, apstiprināšanu”.
Paziņojums par detālplānojuma “Šļūkas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2022.gada 16.februārī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Šļūkas” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma “Vecbunkas – 4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2022.gada 16.februārī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Vecbunkas-4 ” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Izmaiņas Ķekavas pasta nodaļas darba laikā
Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei uz Latvijas Pasta darbību, 2022.gada 21.februārī nestrādās Ķekavas pasta nodaļa Gaismas ielā 17a. No 2022.gada 22. līdz 25.februārim Ķekavas pasta nodaļa nodrošinās tikai sūtījumu izsniegšanu un strādās ar mainītu darbalaiku – šajā periodā sūtījumus varēs saņemt no plkst.12 līdz 14.
Turpinās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde
Stratēģijas un Attīstības programmas precizēto redakciju izstrāde notiks februārī/martā un atkārtotai publiskai apspriešanai precizētās redakcijas plānots nodot aprīlī.
Paziņojums par detālplānojuma “Magones”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, grozījumu apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2022.gada 2.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par detālplānojuma “Magones” grozījumu apstiprināšanu, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 5.).
Iedzīvotājus aicina pārbaudīt vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu
No šī gada 15. februāra stājas spēkā Latvijas Republikas noteiktie Covid-19 vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņi, tāpēc Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus neatlikt un jau šobrīd pārbaudīt sava vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt balstvakcināciju.
Iespēja pieteikties darbam komisijā
Ķekavas novada dome aicina iedzīvotājus līdz 14. februārim pieteikt savu kandidatūru darbam Sabiedrisko pakalpojumu maksas aprēķināšanas komisijā.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 33 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Pavasara ielā 36 un 38, Baložos, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 24. “Par detālplānojuma “Olektes” apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 3.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bikšas-1”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bikšas-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0219 Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2022. gada 28. janvārī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Uzsākusies nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”
Kopš janvāra sākuma visā Latvijā ir uzsākta nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”, kuras mērķis ir aicināt ikvienu interesentu, kurš jūt sevī enerģiju iedvesmot, mācīt mācīties un vēlmi kļūt par skolotāju, uzsākt studijas pedagoģijā vai izvēlēties izaugsmes iespējas izglītības zinātņu jomā.
Pasaules Pretvēža diena
4. februārī tiek atzīmēta Pasaules Pretvēža diena, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni un papildināt zināšanas par ļaundabīgiem audzējiem un onkoloģisko slimību profilaksi.
Informācija bērnudārza “Avotiņš” audzēkņu vecākiem
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" vadība informē, ka sakarā ar ēdināšanas uzņēmuma darbinieku masveida saslimšanu ar Covid 19, piektdien, 4. februārī, nebūs iespējams nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus bērnudārza audzēkņiem.
Pašvaldības policija pieskata “neredzamos” gājējus
Ik gadu, tumšajā gada periodā, traumas gūst un iet bojā desmitiem cilvēku, kuri, nelietojot atstarojošas vestes, ir nemanāmi autovadītājiem. Reģionālā pašvaldības policija aicina visus gājējus, kuri ir vismazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, lietot atstarojošas vestes, lai nekļūtu par upuri ceļu satiksmes negadījumam.
Pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam izglītības iestādēs, aicinām audzēkņus un viņu vecākus būt saprotošiem un iejūtīgiem pret pedagogiem, kā arī ievērot valdības noteiktos ierobežojumus
Veicot regulāru skolēnu testēšanu Ķekavas novada vispārizglītojošās skolās, šonedēļ palielinājies atklāto gadījumu skaits izglītības iestādēs. Apkopojot saņemtos datus, aprēķināts, ka Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs pašizolācijā vai karantīnā atrodas ap 890 skolēniem.
“Clean R” norāda, ka nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ atkritumu izvešana var kavēties
Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” skaidro, ka sniega, apledojuma un atkalas dēļ atsevišķās adresēs var būt apgrūtināta, vietām pat neiespējama piekļuve atkritumu konteineriem.
Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā
Šodien, 27. janvārī, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Bez Aizsardzības ministrijas piekrišanas nedrīkstēs veikt darbības aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu
20. janvārī spēkā stājušies Aizsardzības ministrijas iniciētie grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas nosaka, ka turpmāk bez Aizsardzības ministrijas saskaņojuma nedrīkstēs atsavināt nekustamo īpašumu, kas daļēji vai pilnībā atrodas aizsargjoslā ap valsts aizsardzības objektu, kā arī veikt tajā jebkāda veida būvniecību (tai skaitā pagaidu būvju uzstādīšanu), teritorijas izmantošanas veida maiņu teritorijas plānošanas dokumentos vai citas darbības.
Piesaki Ķekavas novada sporta laureātu 2021!
Pretendentu pieteikumus lūgums iesniegt līdz 2022. gada 24. janvārim Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā (Ķekavas sporta klubs) vai aizpildot anketu elektroniski.
Veloceļa būvniecības procesā iestājies tehnoloģiskais pārtraukums
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti informē, ka veloceļa no Ķekavas līdz Katlakalnam būvniecībā gar autoceļu A7 pašlaik ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Kopiena kopienai: Mežinieku kopienas pieredze
26.janvāra pievakarē aicinām pieslēgties tiešsaistes pieredzes apmaiņas pasākumam, kur Ķekavas novada Mežinieku kopiena dalīsies savā uzkrātajā pieredzē un gūtajās atziņās pēdējā gada laikā, kas izvērties visai intensīvs, pateicoties projektam Aktīvo iedzīvotāju fonda programmā.
Trūcīgām un maznodrošinātām personām izsniegs medicīnas maskas
Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka novadā deklarētās trūcīgās un maznodrošinātās personas / mājsaimniecības varēs saņemt bezmaksas medicīniskās maskas.
Dome apstiprina Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku atlīdzības nolikumu
Lai nodrošinātu Ķekavas novada sociālā dienesta darbinieku vienotu atlīdzības un sociālo garantiju sistēmu, trešdien, 19.janvārī, Ķekavas novada dome apstiprināja jauno atlīdzības nolikumu. Jaunais nolikums paredz iespēju sociālajiem darbiniekiem saņemt arī speciālās piemaksas par darba vides riskiem, kas saistīti ar darba specifiku.
Baložos plānots uzlabot satiksmes drošību
Plānojot jauna bērnudārza būvniecību Baložos, Baložu ielā 33, pēc iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanas, plānots pilnveidot un attīstīt ceļu infrastruktūru, kā arī uzlabot satiksmes drošību pieguļošajās teritorijās.
Ar pētījuma prezentēšanu par pārvaldības izaicinājumiem atklās Rīgas metropoles gadu
Trešdien, 19.janvārī, plkst. 10.00 interesenti tiks iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO - Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem par Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju.
Ķekavas novada pašvaldība sasauc krīzes vadības grupas sapulci
Lai lemtu par iespējamajiem risinājumiem saistībā ar katlu māju modernizāciju Baldonē, kā arī aktuālo situāciju saistībā ar Covid 19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, otrdien, 18.janvārī, plkst.14:00, ir sasaukta Ķekavas novada pašvaldības krīzes vadības grupa.
Ķekavas novadā primāro vakcināciju pabeiguši 66,4% iedzīvotāju
Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija liecina, ka Ķekavas novadā primāro vakcināciju pabeiguši 66,4% iedzīvotāju, savukārt balsvakcināciju veikuši 20,8% iedzīvotāju, kas ir augstāks rādītājs, kā valstī kopumā. Aicinām arī pārējos iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot un veikt balstvakcināciju, kā arī noskaidrot sava Covid - 19 sertifikāta derīguma termiņu.
Arī 2022.gadā pašvaldība turpinās palīdzēt iedzīvotājiem nokļūt pie ģimenes ārsta, lai veiktu vakcināciju
Lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu iespēja nokļūt pie savas ģimenes ārsta un veikt vakcināciju pret Covid-19, Ķekavas novada pašvaldība, no 2021.gada novembra nodrošina transporta pakalpojumus no iedzīvotāju dzīvesvietas. Transporta pakalpojumu iespējams pieteikt visā Ķekavas novada teritorijā.
Sociālais dienests aicina pieteikties mājokļa pabalstam
Sociālais dienests informē, ka ikviena Ķekavas novadā deklarēta mājsaimniecība var pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai.
Sociālā dienesta pakalpojumus iespējams saņemt Ķekavā, Baložos un Baldonē
Sociālais dienests informē, ka iedzīvotāju ērtībām, visus pakalpojumus, tostarp iesniegumus par pabalstu piešķiršanu un cita veida atbalsta saņemšanu, iespējams saņemt visās Ķekavas novada sociālā dienesta nodaļās, neatkarīgi no iedzīvotāja dzīvesvietas.
Iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" janvāra numurs
Otrdien, 11.janvārī, iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jaunākais numurs. Tajā aicinām iepazīties ar novadā padarītajiem darbiem un lielākajiem notikumiem 2021.gadā, kā arī uzzināt par citām aktualitātēm un projektiem, tostarp gaidāmajamiem notikumiem sporta un kultūras jomās.
Ķekavas novada pašvaldības paveiktie darbi 2021
2021.gadā realizēti daudzi iedzīvotājiem nozīmīgi, no sirds gaidīti un ilgtspējīgi projekti, kā arī aizvadīti pozitīvu emociju piepildīti pasākumi, kurus ceram sagaidīt arī šogad. Aicinām iepazīties ar apkopoto informāciju par novada lielākajiem notikumiem 2021.gadā.
Pērn “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvuši 75 darba devēji
Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanu, 2021. gadā tika uzsākta Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotā valsts programma “Ģimenei draudzīga darbavieta”.
Apmācību cikls “Kā rakstīt LEADER projektu”
Biedrības “Partnerība Daugavkrasts” un “Pierīgas partnerība” aicina Ķekavas novada Ķekavas pagasta, Daugmales pagasta un Baložu pilsētas, un Mārupes, Olaines novadu uzņēmējus, iedzīvotājus un potenciālos projekta iesniedzējus pieteikties apmācību ciklam “Kā rakstīt LEADER projektu?”.
Asinsdonoru atsaucība pērn bijusi lielākā pēdējo 10 gadu laikā
2021. gadā asinsdonoru atsaucība bijusi lielākā pēdējo desmit gadu laikā, liecina Valsts asinsdonoru centra (VADC) apkopotā informācija. Visā Latvijā pilnasinis ziedotas 56 438 reizes, kas ir par pieciem tūkstošiem reižu vairāk nekā gadu iepriekš.
Ķekavas novada pašvaldība uzsāk projektu “Idejas ceļ gaisā!”
Laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. oktobrim Ķekavas novada pašvaldība īstenos projektu “Idejas ceļ gaisā!” ar mērķi atbalstīt novada skolu pašpārvaldes un veicināt starpinstitūciju sadarbību pašpārvalžu atbalsta iespēju paplašināšanā novadā sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.
Izmaiņas mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējā reģistrācijas kārtībā
Sakarā ar izmaiņām Veterinārmedicīnas likumā, jaunā kārtība paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizēju reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra datubāzē turpmāk var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts. Tas nozīmē, ka no 2022.gada 4.janvāra Ķekavas novada klientu apkalpošanas centros vairs nebūs pieejams dzīvnieku pirmreizējās reģistrācijas pakalpojums.
Piesaki Ķekavas novada sporta laureātu 2021!
2022. gadā, atbilstoši esošai situācijai valstī, notiks ikgadējais pasākums “Ķekavas novada sporta laureāts 2021”, kurā tiks sveikti labākie 2021. gada sportisti, treneri un komandas!
Vecāku atbalsta grupa "Kā kļūt par prasmīgiem bērnu audzinātājiem"
Ķekavas Sociālais dienests aicina izmantot iespēju iesaistīties apmācību grupā, lai labāk izprastu sava bērna uzvedību un iemācītos to uzlabot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai pat agresīvs.
2021. gada paveiktais Rail Baltica projektā
2021.gads iezīmējies ar ļoti nozīmīgu progresu Rail Baltica ieviešanā Latvijā: novembrī izsludināts apjomīgākais konkurss par dzelzceļa pamattrases būvniecību, kā arī aktīvi norit būvdarbi Latvijas projekta sarežģītākajos posmos: Riga Airport un Centrālajā stacijā, saglabājot pieeju pasažieriem un nodrošinot dzelzceļa stacijas un lidostas darbību.
Ķekavas novada dome vērsīsies Satversmes tiesā
2022.gada 4.janvāra Ķekavas novada domes ārkārtas sēdē tika atbalstīts lēmums vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā, lai apstrīdētu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu apturēt saistošo noteikumu “Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” spēkā stāšanos.
Ceļvedis, audzinot pusaudzi- apmācības vecākiem
Ķekavas novada sociālais dienests aicina pusaudžu vecākus pievienoties CAP (Ceļvedis, audzinot pusaudzi - vecākiem) programmas kursa grupai.
No 3.janvāra maršrutā Rīga–Pļavniekkalns–Ķekava un Valdlauči–Pļavniekkalns–Ķekava tiks iekļautas pieturas Rīgā un mainīts kustības saraksts
No 2022. gada 3. janvāra gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6843 Rīga–Pļavniekkalns–Ķekava un Nr.6844 Valdlauči–Pļavniekkalns–Ķekava. Abos maršrutos tiks iekļautas papildu pieturas Rīgā, kā arī mainīts autobusu kustības saraksts brīvdienās.
Ķekavas novadā pašvaldība izmaksājusi stipendijas vidusskolēniem vairāk nekā 26 600 eiro apmērā
Jau septīto gadu pēc kārtas Ķekavas novada vidusskolās 10.-12. klašu audzēkņi par labām sekmēm saņem stipendijas 30 vai 50 eiro apmērā. Šobrīd stipendiju saņem 64 vidusskolēni, 2021. gada laikā šim mērķim izlietoti nedaudz vairāk nekā 26 600 eiro no pašvaldības budžeta.
Mežinieku kopiena lepojas ar jaunajām ceļu norādēm, kas tapušas pašu iedzīvotāju iniciatīvas un pašvaldības finansiāla atbalsta rezultātā
Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” realizējusi projektu “Rādām ceļu Mežiniekos”, uzstādot 14 norāžu zīmes uz lauku sētām, vietām un objektiem.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kārkliņu lauks”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kārkliņu lauks”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 28. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 29. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 31. “Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).
Laimīgu 2022.gadu!
Ķekavas novads vēl brīnišķīgu, veiksmīgu un labvēlīgiem notikumiem piepildītu 2022.gadu!
Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļas paziņojums
No 2022.gada 3.janvāra Ķekavas novada dzimtsarakstu nodaļa klientus klātienē pagaidām pieņems tikai Baložu pārvaldē.
Ziemassvētku rotājumu konkursā saņemti 28 pieteikumi
Ziemassvētku rotājumu konkurss “Uzmirdzi Ķekavas novadā 2021” tiek rīkots jau piekto reizi un šogad saņemti 28 pieteikumi. Līdz 16.janvārim notiek iedzīvotāju simpātijas balsojums.
Balstvakcināciju pret Covid-19 var saņemt trīs mēnešus pēc pirmreizējās vakcinācijas pabeigšanas
Ievērojot SARS CoV-2 vīrusa Omikron varianta straujo izplatību Eiropā un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatības risku Latvijā, Imunizācijas valsts padome ir saīsinājusi balstvakcinācijas saņemšanas intervālu – to var saņemt jau trīs mēnešus pēc primārās vakcinācijas pabeigšanas.
Ķekavas novada pašvaldība sveic Ziemassvētkos
Ķekavas novads vēl ģimeniskus, piparkūku smaržas piepildītus, miera un saticības pilnus svētkus!
Pašvaldība līdzfinansēs pusdienas bērnudārzos
Ceturtdien, 23.decembrī, Ķekavas novada dome lēma par pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanas izmaksu apmaksa viena eiro apmērā katram obligātās pirmsskolas izglītības sagatavošanas vecuma bērnam, kā arī bērniem no daudzbērnu ģimenēm.
Atceļot izsniegto atļauju organizēt azartspēles Ķekavā, pašvaldība ir rīkojusies novada iedzīvotāju drošības un interešu vārdā
Pamatojoties uz paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs apturējis Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus "Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā", Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko uzsver, ka pašvaldības prioritātes ir novada iedzīvotāji, iedzīvotāju drošība un iedzīvotāju interešu aizstāvība likumā noteiktajā kārtībā.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.43. “Par detālplānojuma “Pilbārži” apstiprināšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.) apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma “Dainas” izstrādes uzsākšanu Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 44. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24 ” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 45. “Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
Satiksmes organizācijas izmaiņas Ķekavā, Titurgā un Katlakalnā
Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes speciālisti informē, ka satiksmes drošības uzlabošanas nolūkos decembrī paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas Ķekavā, Titurgā un Katlakalnā.
No 2021.gada 22.decembra Katlakalna pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Titurgas pasta
Izvērtējot pasta pakalpojumu izmantošanas tendences un darba apjomu, no 2021.gada 22.decembra Ķekavas novada Katlakalna pasta nodaļas funkcijas klientu apkalpošanā pārņems Titurgas pasta nodaļa, tāpat kā līdz šim, nodrošinot Katlakalna iedzīvotājiem visu pasta pakalpojumu pieejamību.
Darba laika izmaiņas decembrī
Ķekavas novada pašvaldība informē par darba laika izmaiņām decembrī.
Dzīvnieku patversme un mājas zoo "Mežavairogi" šajos Ziemassvētkos labprāt iepriecinās Ķekavas novadā dzīvojošus ne tik turīgu ļaužu mājas mīluļus
Dzīvnieku patversme un mājas zoo "Mežavairogi" šajos Ziemassvētkos labprāt iepriecinās Ķekavas novadā dzīvojošus ne tik turīgu ļaužu mājas mīluļus. Šis laiks ir grūts, gan lielā cenu kāpuma dēļ, gan ilgo ierobežojumu dēļ. Tāpēc mēs gribam palīdzēt saviem novadniekiem. Mēs gribam palīdzēt dzīvniekiem NEnonākt patversmē
VUGD 17.decembrī veiks trauksmes sirēnu pārbaudi
Piektdien, 17.decembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm, kā arī pārbaudīs starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV) noslēgto līgumu darbības izpildi.
17.decembrī notiks pirmā Ķekavas novada hakatona “Ideju skrejceļš” rezultātu prezentācija
Pirmā Ķekavas novada hakatona “Ideju skrejceļš” komandas ir aktīvi strādājušas pie ideju ieviešanas un ir gatavas pastāstīt par paveikto 17.decembra projekta CITIES4CSR vietējās rīcības grupas sanāksmes laikā.
Iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" decembra numurs
Otrdien, 14.decembrī, iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jaunākais numurs. Tajā aicinām lasīt Ķekavas novada domes deputātu sveicienus svētkos, kā arī iepazīties ar pašvaldības aktuālākajiem notikumiem un projektiem.
Lai nodrošinātu drošu mācību procesu, uz laiku tiks slēgta Baldones vidusskolas aktu zāle un trīs mācību klases
Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi speciālistu atzinumu, kas nosaka, ka Baldones vidusskolas aktu zāles grīdai nav atbilstošas nestspējas, tādēļ pašvaldība lēmusi, ka skolēnu un pedagogu drošības dēļ tiks slēgts skolas mācību korpuss – otrā stāva aktu zāle un zem tās esošās trīs mācību klases ar gaiteni.
Vecuma grupās no 50 līdz 69 gadiem visos novados vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 70 % iedzīvotāju
Vecuma grupās no 50 līdz 69 gadiem visos novados vismaz vienu vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 70% iedzīvotāju, savukārt dažos novados gandrīz 90% iedzīvotāju vecumā no 60 līdz 69 gadiem ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19. Tikmēr straujākais vakcinācijas aptveres kāpums novembra mēneša laikā bija vērojams Latgalē, atsevišķās vecuma grupās sasniedzot 12% pieaugumu.
Visiem jaunā Ķekavas novada bērniem būs iespēja piedalīties pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs
Ceturtdien, 9.decembrī, Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt nolikumu “Ķekavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums”. Nolikums paredz, ka turpmāk kādā no pašvaldības līdzfinansētajām nometnēm varēs piedalīties arī Baldones pilsētas un pagasta teritorijā deklarētie bērni un jaunieši.
Ķekavas novada pašvaldība palielina līdzfinansējuma apmēru aukļu pakalpojuma apmaksai
Ķekavas novada dome šodien, 9.decembrī, nolēma 2022. gadā paaugstināt pašvaldības līdzfinansējumu aukļu pakalpojuma apmaksai līdz 190 eiro mēnesī. Līdz šim līdzfinansējuma apmērs Ķekavas novadā bija 180 eiro mēnesī, bet Baldones novadā – 135 eiro mēnesī.
Ziemassvētku koncerti Ķekavas novadā
Ķekavas novada pašvaldības kultūras centri aicina iedzīvotājus apmeklēt Ziemssvētku koncertus Baložos, Katlakalnā, Daugmalē un Ķekavā.
Ar pašvaldības atbalstu Baložos darbosies jauniešu “OPEN Radošais Centrs”
Ķekavas novada dome, š.g. 8. decembrī pieņēma lēmumu atbalstīt biedrības “OPEN Radošais Centrs” lūgumu segt telpu nomas un siltumenerģijas izmaksas tās darbības telpās Purva ielā 2/4, Baložos.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu izmaiņas 2022.gadā
No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā jaunie Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas nosaka virki izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanas nosacījumos.
Donoru diena Ķekavā
Iesāc gadu ar patiesi labu darbu - ziedo asinis! Valsts asins donoru centrs sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību janvārī organizē asins donoru dienu.
Aktuālā informācijas automašīnu īpašniekiem
Lai nodrošinātu ielas braucamās daļas, autostāvvietu un pagalmu tīrīšanu no sniega, aicinām automašīnu īpašniekus iepazīties ar aktuālo informāciju un transportlīdzekļu novietošanas ierobežojumiem.
Aicina piedalīties seminārā par videi draudzīgu saimniekošanu augkopībā
10. decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 notiks tiešsaistes seminārs “Videi draudzīgas saimniekošanas iespējas un metodes augkopībā”, kurā aicināti piedalīties novada potenciālie lauku uzņēmēji, kā arī lauksaimnieki, kuri ikdienā strādā augkopības nozarē, un citi interesenti.
LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori ar kampaņu “Lai svētki nebūtu tikai ķekša pēc!” aicina svētkos atbalstīt jauno uzņēmēju radītos produktus.
VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami
Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt piesardzīgiem! Neraugoties uz sniega segu, ledus joprojām ir plāns, tādēļ atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!
Biedrība “Gaismas 6” izstrādājusi būvprojektu asfalta seguma atjaunošanai
Atbalstot iedzīvotāju intereses un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība aprīlī izsludināja nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu, kurā pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizēšanai saņēma 4 ieceres, tostarp, biedrība “Gaismas 6”.
Paziņojums par detālplānojuma “Mālu iela 46” izstrādes uzsākšanu, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 22. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mālu ielā 46, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma “Āraiši” izstrādes uzsākšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 24. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Āraiši”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).
Par detālplānojuma “Stirpas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Akas iela 1, Akas iela 3, Kartupeļu iela 6, Kartupeļu iela 8, Kartupeļu iela 10 , Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 25. “Par detālplānojuma “Stirpas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Akas iela 1, Akas iela 3, Kartupeļu iela 6, Kartupeļu iela 8, Kartupeļu iela 10, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Mailītes”, “Rūsas”, “Rasiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 26. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Rasiņi”, “Mailītes”, “Rūsas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Barši” , Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).
Satiksmes organizācijas izmaiņas Ziedonī
Satiksmes drošības uzlabošanas nolūkos, Ziedoņa teritorijā izvietotas ceļazīmes, kas nosaka maksimālā ātruma ierobežojumu līdz 30 km/h.
Piesakies Ziemassvētku rotājumu konkursam ‘’Uzmirdzi Ķekavas novadā 2021’’
Jau piekto gadu pēc kārtas Ķekavas novada pašvaldība rīko Ziemassvētku rotājumu konkursu “Uzmirdzi Ķekavas novadā”, kurā līdz 23. decembrim aicinām novada iedzīvotājus un vietējos uzņēmumus pieteikt Ziemassvētku tematikai atbilstoši izrotātus objektus – dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu māju balkonus, lodžijas un logus, uzņēmumu ēku fasādes, logus un skatlogus, kā arī Ziemassvētku egles.
Baseinus Ķekavā un Daugmalē varēs apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam
No 26.novembra pedlbaseinus Ķekavas vidusskolas sporta kompleksā un Daugmales multifunkcionālajā centrā varēs izmantot arī bērni bez vakcinācijas sertifikāta.
Titurgas ezerā konstatētas zilaļģes - noteikts aizliegums peldēt
Ķekavas novada pašvaldība 26.novembrī ir saņēmusi laboratorijas rezultātus par ūdens kvalitāti Titurgas ezerā, kas apliecina, ka ūdenstilpnē ir izplatījušās zilaļģes. Zilaļģes ir toksiskas, var radīt veselībai kaitīgas alerģiskas reakcijas, tādēļ Titurgas ezerā kategoriski aizliegts peldēt.
Arhīvs
  Drukāt