Solfedžo grupu saraksts 2023./2024.m.g. I sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2023./2024. m.g. I sem.
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2022./2023.m.g. I sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2022./2023.m.g. I sem.
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2021./2022.m.g. I sem.
Mūzikas literatūras grupu  saraksts 2021./2022.m.g. I sem.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2020./2021.m.g. II sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2020./2021.m.g. II sem.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2020./2021.m.g. I sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2020./2021.m.g. I sem.
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2019./2020.m.g. II sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2019./2020.m.g. II sem.
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2019./2020.m.g.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2019./2020.m.g.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
Solfedžo grupu saraksts 2018./2019.m.g. II sem.
Solfedžo grupu saraksts 2018./2019.m.g.
 
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2018./2019.m.g. II sem.
Mūzikas literatūras grupu saraksts 2018./2019.m.g.
 
 
  
________________________________________________________________________________________
        
 
 Ritmikas/mūzikas mācības grupu saraksti sagatavošanas klasei 2018./2019.m.g. II sem.
Ritmikas/mūzkas mācības grupu saraksti sagatavošanas klasei 2018./2019.m.g. 
          
 
________________________________________________________________________________________
 
 
  Drukāt