Beigšanas eksāmeni Ķekavas Mūzikas skolā 2023./2024.m.g.

30.04. – Solfedžo

08.05. un 09.05. – Mūzikas literatūra

13.05. - Dziedāšana

14.05. – Klavierspēle un Klavieres Kora kl.

16.05. – Diriģēšana 16.30

17.05. – Čella spēle

20.05. – Vijoles spēle, Klarnetes spēle un  Flautas spēle

25.05. pl.12.00   IZLAIDUMS   Doles Tautas namā

Pārcelšanas eksāmeni

13.05. – Sitaminstrumentu spēle

16.05. – Kokles spēle

17.05. – Vijoles spēle

20.05. – Klavierspēle

21.05. – Klavierspēle un Akordeona spēle

22.05. – Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Mežraga spēle L/z

22.05. – Ģitāras spēle k/z

23.05. – Kora klase

24.05. – Čella spēle

27.05. – Flautas spēle

 

29.05. – Pedagoģiskās padomes sēde


 

  Drukāt