Beigšanas un pārcelšanas eksāmeni 2022.gadā 

 Beigšanas eksāmeni:

28.04. – Solfedžo

09.vai 12.05. – Mūzikas literatūra

13.05. – Dziedāšana

16.05. – Klavieres

17.05. – Klavieres kora klases audzēknēm Vijole, Kokle

18.05. – Sitaminstrumenti, Saksofoni, Trompete, Flautas

19.05. – Kora diriģēšana, kolokvijs

 

Pārcelšanas eksāmeni

  13.05. – Sitaminstrumenti

16. un 24.05. – Klavieres, akordeoni

17.05. – Kokles

20.05. – Čelli l/z un Dziedāšana k/z

23.05. – Vijoles

25.05. – Ģitāras

25.05. – Saksofoni, Klarnetes, Trompetes, Mežragi

26.05. – Flautas

 

Ķekavas Mūzikas skolas 2021./2022.m.g. II pusgada

Mācību koncerti

02.03. – Sitaminstrumentu spēlē  05.kl.

07.03. – Čella spēlē L/z

08.03. – Flautas spēlē

09.03. – Saksofona, klarnetes, trompetes, mežraga spēlē L/z

10.03. un 23.03. – Klavierspēlē L/z

11.03. – Vijoles, Kokles spēlē L/z

11.03. – Dziedāšanā K/z

24.03. – Ģitāras spēlē L/z

24.03. – Ģitāras spēlē L/z

 

Ķekavas Mūzikas skolas tehniskās ieskaites

2021./2022.m.g. II pusgadā 

01.02. – Kokles klases audzēkņiem

03.02. -  Flautas klases audzēkņiem

04.02. – Čellu klases audzēkņiem

11.02. – Trompetes, mežraga, klarnetes, saksofona klases audzēkņiem 05.kl.

11.02. – Vijoles klases audzēkņiem L/z

līdz 15.02. – Klavieru un Akordeona klases audzēkņiem

16.02. -  Beigšanas eksāmena tehniskā daļa Flautas, Saksofona, Trompetes, Sitaminstrumentu sepēlē

23.02. – Ģitāras klases audzēkņiem

23.02. – Sitaminstrumentu klases audzēkņiem 

 

 

2021./2022.m.g. I semestra

Mācību koncerti

8.12. – Trompetes, saksofona, klarnetes spēle

9.12. – Sitaminstrumentu spēle

10.12.- Vijoles spēle

13.12. un 16.12. – Klavierspēle, Akordeona spēle

14.12. – Kokles spēle

15. 12.- Čella spēle

16.12. – Ģitāras spēle (kamerzālē)

17.12.un 21.12.- Flautas spēle

15.12. – Kora klase (kamerzāle)

* Audzēkņu uzstāšanās secība un laiki tiks precizēti decembra sākumā.

 

  Drukāt