UZMANĪBU!!! AKTUĀLA INFORMĀCIJA!

Beigšanas eksāmeni mūzikas teorijā 2019./2020.mācību gadā.

06.maijā - Mūzikas literatūra

Eksāmens plānots attālināti. Eksāmena formāts - Tests.

Tests būs pieejams e-klases pastā no pl.13.00. 

Darbs jāveic līdz 14.30

Darbs jāiesūta līdz 14.45 skolotājai Ivetai Grundei  e-klases pastā

19.05. pl.16.45 - Solfedžo 

Papildus informācija būs pēc 12.05.

 

Beigšanas eksāmeni 2019./ 2020.m.g.:

6.,7. maijā – Mūzikas literatūra

8.maijā  – Dziedāšana

11.maijā pl.16.30 - Diriģēšana

12.maijā pl.10.00  Klavierspēle un pl.11.30 – klavieres kora klasei

14.maijā - Solfedžo

15.maijā – Saksofona spēle , Trompetes spēle, Sitaminstrumentu spēle

18.maijā pl.11.00 – Čella spēle,  Vijoles spēle   pl.13.30  Ģitāras spēle


Pārcelšanas  eksāmeni 2019./2020. m.g.

15.maijā  –Sitaminstrumentu spēle

18.maijā - Vijoles spēle

19.-20.maijā – Klavierspēlē, Akordeona spēlē

21.maijā – Flautas spēlē

22.maijā – Trompetes, Mežraga, Saksofona un Klarnetes spēle

25.maijā – Ģitāras , Kokles spēlē

27.maijā – Čella spēlē

???.maijā - Dziedāšanā

 21.02.2020.

 

Tehniskā ieskaites 2019./2020. m.g. II semestrī 

31.01. – Kokles klases audzēkņiem

03.02. – Ģitāras klases audzēkņiem

06.02. – Flautas klases audzēkņiem

07.02. – Vijoles klases audzēkņiem

10.02. - Čella klases audzēkņiem

11.02. – Sitaminstrumentu klases audzēkņiem

11.02. – Klarnetes, saksofona, trompetes un mežraga klases audzēkņiem

13.02. – Klavieru klases audzēkņiem

20.01.2020.

 

 

 

 

 

  Drukāt