Tehniskās ieskaites 2020./2021. m.g. I. semestrī 

09.10.20 – Klavierspēlē Baložu audzēkņiem

12.10.20. – Vijoles spēlē

13.10.20. – Ģitāras spēlē

13.10.20 – Sitaminstrumentu spēlē

14.10.20 – Klavierspēlē Ķekavas audzēkņiem

14.10.20.– Klarnetes, Saksofona, Trompetes un Mežraga spēlē

14.10.20. - Čella spēlē

15.10.20. – Flautas spēlē

16.10.20. – Kokles spēlē

 

 

 

 

  Drukāt