Mācību pārbaudījumi 2020./2021.m.g. Ķekavas Mūzikas skolā II pusgadā:

Mācību koncerti:

10.martā – Kora klases audzēkņiem

12.martā – kokles klases audzēkņiem

26.martā – Vijoles klases audzēkņiem

29.martā – Čella klases audzēkņiem 

30.martā – Ģitāras klases audzēkņiem

līdz 31.martam – visiem pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem

līdz 31.martam – Sitaminstrumentu klases audzēkņiem

līdz 1.aprīlim – Klavieru klases audzēkņiem

 

 

 

  Drukāt