Ķekavas Mūzikas skola

Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
 Dežurants: tālr. 67936085
 
Sekretāre - lietvede: tālr. 67937502, mob. 25636677
e-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv
Darba laiks 9.00-18.00 (pārtraukums katru dienu 13.00-14.00)
 
Sazinies ar Ķekavas Mūzikas skolu, izmantojot e-adresi!
 
 Skolas direktore Daiga Ventniece
tālr. 26495088
daiga.ventniece@kekava.lv
Apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 16.00 - 18.00, ceturtdienās plkst.11.00 - 13.00 
 
Direktores vietniece mācību darbā Evita Ķelle
tālr. 27333799
evita_kelle@inbox.lv
Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16.00 - 18.00, piektdienās plkst.11.00 - 13.00
 

Norēķinu rekvizīti: 

Nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība, reģ.nr. LV90000048491 

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 

Banka: SEB BANKA AS,

Konts:  LV62UNLA0050014272800

Pakalpojuma vai preces saņemšanas vieta: Ķekavas Mūzikas skola, Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

 
 
 
 
 

 

 

  Drukāt