Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2024. gadā 

3.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Poļina Svetlova

    Skolotājs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Marija Ļaščenko

    Skolotājs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Marta Šlosberga

    Skolotājs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Atzinība

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Aleksa Avišāne

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

Atzinība

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Niola Krūmiņa

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

3.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Beatrise Riekstiņa

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

2.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Samanta Mendre

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

1.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Liliana Taupmane

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

1.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2024”Saldus

Roberts Kromanis

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

Atzinība

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Liliana Taupmane

   Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

2.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Beatrise Riekstiņa

   Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

3.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Samanta Mendre

   Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

1.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Agnija Peceviča

    Skolotājs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Laura Mūrniece

    Skolotājs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Gabriela Leimane

    Skolotājs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Austra Jeruma

    Skolotājs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

III Vidzemes reģiona Stīgu instrumentu spēles konkurss 2024, Madona

Marija Ļaščenko

    Skolotājs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


Atzinības raksts

XII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4.klašu pianistu konkurss, Dobele

Marija Kirilova

Skolotāja Diāna Jaunzeme-Portnaja

  

3.vieta

XII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4.klašu pianistu konkurss, Dobele

Marija Kirilova

Skolotāja Viktorija Martiņuka

 

 

1.vieta

Solfedžo turnīrs – Skaņu spēles 2024

 Denīze Goksu, Tessa Gudovska, Gabriela Leimane, Anete Zolmane

Skolotājas  Ilga Bekmane, Žanna Stankeviča

 

1.vieta

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss attālināti

 "WIND STARS 2024"

Pūtēju orķestris

Diriģents Elmārs Vaivods

 

1.vieta

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "WIND STARS 2024"

Ernests Naglis

Skolotājs Eduards Raubiško, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

1.vieta

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "WIND STARS 2024"

Denīze Goksu

Skolotāja Elīna Igaune, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "WIND STARS 2024"

Māris Dalbiņš

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

Grand Prix

Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "WIND STARS 2024"

Agnese Jeršova

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

Augstākā pakāpe

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāru pārbaude-konkurss Zemgales novads, Jelgava

Koris

Diriģente Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

 

3.vieta

XIV Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss, Rīga

Aleksandrs Višņevskis

Skolotāja Maija Steļmačenoka
 

2.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Ernests Naglis

Skolotājs Eduards Raubiško, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

1.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Denīze Goksu

Skolotāja Elīna Igaune, koncertmeistare Anna Harlapa

 

2.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Elza Gabrāne

Skolotāja Elīna Igaune, koncertmeistare Anna Harlapa

 

3.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Emīlija Seiksta

Skolotāja Eva Jevstigņejeva, koncertmeistare Viktorija Martiņuka

 

3.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Enna Gudovska

Skolotāja Eva Jevstigņejeva, koncertmeistare Viktorija Martiņuka

 

3.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Grieta Urtāne

Skolotāja Eva Jevstigņejeva, koncertmeistare Viktorija Martiņuka
 

2.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Madara Sprukule

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

2.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Elizabete Tanona

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

2.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Anete Zolmane

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Ernests Matvejs

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

3.vieta

VII Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss

 "Naujene WIND 2024"

Ernests Setkovskis

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

3.vieta

Jauno pianistu konkurss „Etīžu putenis 2024” Saldus

Luīze Starķe

Skolotāja Inese Vaļiniece

_______

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta

Mare Stāmere

Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Laura Selecka

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa II kārta

Reinis Miklaševičs

Skolotājs Normunds Everts

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle Valsts konkursa II kārta

Agnese Jeršova

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle Valsts konkursa II kārta

Māris Dalbiņš

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Trompetes spēle Valsts konkursa II kārta

Gabriēla Kalniņa

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Mežraga spēle Valsts konkursa II kārta

Juris Jurģis Lulle

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme-Portnaja

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle Valsts konkursa II kārta

Ernests Matvejs

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle Valsts konkursa II kārta

Madara Sprukule

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

Atzinība

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle Valsts konkursa II kārta

Elizabete Tanona

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

Atzinība

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Saksofona spēle Valsts konkursa II kārta

Emīls Māris Ikerts

Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle Valsts konkursa II kārta

Denīze Goksu

Skolotāja Elīna Igaune, koncertmeistare Anna Harlapa

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle Valsts konkursa II kārta

Elza Gabrāne

Skolotāja Elīna Igaune, koncertmeistare Anna Harlapa 


 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2023. gadā

Zelta medaļa

Eiropas koru olimpiāde (European Choir Games)  Noršēpinga (Zviedrija)

Koris

    Diriģente Vineta Litauniece koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

3.vieta

IX Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klašu pianistu konkurss

Šarlote Patmalniece

    Skolotāja Līga Opincāne

 

 

2.vieta

 Starptautiskais konkurss „Baltijas pērles”

Agnese Jeršova

    Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

 Starptautiskais konkurss „Baltijas pērles”

Gabriēla Kalniņa

    Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

1.vieta

III Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Mūzika bez robežām” Ukraina

Agate Krēmere

    Skolotāja Inese Dzene

 

 

Atzinība

XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Sigulda 2023”

Elīza Jakovļeva

    Skolotāja Līga Opincāne

 

 

3.vieta

III Starptautiskais akordeona spēles konkurss „Concord of Sounds 2023” Mārupe

Kate Sprūdža

    Skolotāja Diāna Katiņa

 


2.vieta

III Starptautiskais akordeona spēles konkurss „Concord of Sounds 2023” Mārupe

Dāvis Jeronovičs

    Skolotāja Diāna Katiņa

 


2.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Dārta Avišāne

    Skolotāja Inese Dzene

 


3.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Ramona Sula

    Skolotāja Inese Dzene

 


3.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Megija Bahmačeva

  Skolotāja Inese dzene

 

2.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Emīlija Pūga

    Skolotāja Inese Dzene

 


2.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Joanna Dobrovoļska

    Skolotāja Inese Dzene

 


1.vieta

II Starptautiskais tautas mūzikas instrumentu konkurss „Baltika 2023” Kauņa

Agate Krēmere

    Skolotāja Inese Dzene

 

 

2.vieta

Starptautiskais mūzikas konkurss „Opus 2023” Krakova, attālināti

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 


2.vieta

 XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem „Ozolnieki 2023”

Agnese Jeršova 

 Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


1.vieta

 XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem „Ozolnieki 2023”

Ernests Naglis

    Skolotājs Eduards Raubiško koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 


2.vieta

 XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem „Ozolnieki 2023”

Marks Mārtiņš

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


1.vieta

Latvijas Gada ģitārists 2023

Bruno Panjuti

    Skolotājs Kristaps Hermanis

 


Atzinība

VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss „Iecava 2023”

Emīlija Pūga

    Skolotāja Inese Dzene

 


3.vieta

VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss „Iecava 2023”

Agate Krēmere

    Skolotāja Inese Dzene

 


3.vieta

VII Straptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu konkurss

Luīze Starķe, Marko Lilje-Jurķis

    Skolotāja Inese Vaļiniece

 

 

1.vieta

Stīgu instrumentu spēles konkurss „Sol-Re-La-Mi 2023”Saldus

Samanta Mendre

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 


Augstākā pakāpe

Novadu apvienības izglītības iestāžu koru konkurss

Koris

    Diriģente Vineta Litauniece koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.pakāpe

II Starptautiskais Marka Rotko jauno izpildītāju modernās mūzikas konkurss

Elīza Jakovļeva

    Skolotāja Līga Opincāne

 


3.pakāpe

II Starptautiskais Marka Rotko jauno izpildītāju modernās mūzikas konkurss

Šarlote Patmalniece

    Skolotāja Līga Opincāne

 


2.pakāpe

II Starptautiskais Marka Rotko jauno izpildītāju modernās mūzikas konkurss

Ieva Balode

    Skolotāja Diāna Katiņa

 


2.pakāpe

II Starptautiskais Marka Rotko jauno izpildītāju modernās mūzikas konkurss

Agate Krēmere

    Skolotāja Inese Dzene

 


2.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023” attālināti

Ernests Naglis

    Skolotājs Eduards Raubiško koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 


2.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023” attālināti

Pūtēju orķestris

    Diriģents Elmārs Vaivods 

 


3.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Denīze Goksu

    Skolotāja Inese Apeine koncertmeistare Viktorija Martiņuka

 


3.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Enna Gudovska

    Skolotāja Eva Jevstigņejeva koncertmeistare Viktorija Martiņuka

 


3.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Māris Dalbiņš

    Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Ernests Matvejs

      Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

 

3.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Marks Mārtiņš

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


2.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Emīls Māris Ikerts

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 


2.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Ernests Setkovskis

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


3.vieta

 Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurs „WIND STARS 2023”

Madara Sprukule

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


1.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss (Madona)

Marija Ļaščenko

    Skolotājs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


2.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss (Madona)

Beatrise Riekstiņa

    Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 


3.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss (Madona)

Aleksa Avišāne

      Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs


3.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss (Madona)

Niola Krūmiņa

      Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs


2.vieta

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Agnese Jeršova

    Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.vieta

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Reinis Siliņš 

Skolotājs Kaspars Stankevičs koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

2.vieta

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Ernests Naglis

 Skolotājs Eduards Raubiško koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

2.vieta

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Ernests Matvejs

    Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

 

3.vieta

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Madara Sprukule

Skolotājs Elmārs Vaivods koncertmeistare Gunta Šmaukstele


Atzinība

V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss „Naujene WIND 2023”

Denīze Goksu

  Skolotāja Inese Apeine koncertmeistare Viktorija Martiņuka


1.vieta

V Starptautiskais online tautas mūzikas konkurss „Zelta grauds”(Ukraina)

Agate Krēmere

    Skolotāja Inese Dzene

 


3.vieta

Sitaminstrumentu spēles konkurss „Ritma mozaīka”

Anna Antonija Šeine

      Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Laura Tamane

 

1.vieta

VII Starptautiskais mūzikas skolu akordeona spēles audzēkņu konkurss (Limbaži)

Dāvis Jeronovičs

      Skolotāja Diāna Katiņa


3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa Fināls

Marija Ļaščenko

    Skolotāja Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa Fināls

Gabriela Leimane

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis


3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa Fināls 

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

   

3.vieta

Solo dziedāšanas konkurss „Vidzemes cīrulīši” Cēsis

Emīlija Zaķe

Skolotāja Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Solo dziedāšanas konkurss „Vidzemes cīrulīši” Cēsis

Paula Ķauķe

Skolotāja Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Aleksa Avišāne

Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Betija Vinogradova

Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Beatrise Riekstiņa

Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Gustavs Pokšāns

Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Liliana Taupmane

Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle Valsts konkursa II kārta

Marija Ļaščenko

Skolotāja Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta

Gabriela Leimane

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta

Rebeka Krivade

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle Valsts konkursa II kārta

Agnija Peceviča

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

  

 Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2022. gadā

4.vieta

VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klavieru kl. audzēkņu konkurss

Šarlote Patmalniece

Skolotāja Līga Opincāne

 

 

3.vieta (Bronze prize)

International Lanna Music Festival &Competition  Thailand

Amēlija Šteinberga

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

2.vieta (Silver prize)

International Lanna Music Festival &Competition  Thailand

Laura Mūrniece

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

 

Atzinība

X Starptautiskai A.Kalniņa jauno pianistu konkurss

Kristīne Ozola

Skolotāja Inese Vaļiniece

 

 

Zelta Diploms

Starptautiskais konkurss „Sing for gold 2022” Calella (Spānija)

Ķekavas Mūzikas skolas koris

Diriģente Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

I attālinātais Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Ziedošas skaņas 2022”LT

Ramona Sula

Skolotāja Inese Dzene

 

 

1.vieta

I attālinātais Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Ziedošas skaņas 2022”LT

Agate Krēmere

Skolotāja Inese Dzene

 

 

1.vieta

I attālinātais Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Ziedošas skaņas 2022”LT

Elīza Starostniece

Skolotāja Inese Dzene

 

 

1.vieta

I attālinātais Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Ziedošas skaņas 2022” LT

Koklētāju ansamblis „Konsonanse”

Skolotāja Inese Dzene

 

 

2.vieta

IX Odin International Music Online Competition

Gabriela Leimane

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

IX Odin International Music Online Competition

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

Las Conchillas International Music competition Chile

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

II Starptautiskais attālinātais tautas mūzikas konkurss „Radošs bez robežām”Ukraina

Agate Krēmere

Skolotāja Inese Dzene

 

 

1.vieta

II Starptautiskais attālinātais tautas mūzikas konkurss „Radošs bez robežām”Ukraina

Elīza Starostniece

Skolotāja Inese Dzene

 

 

2.vieta

II Starptautiskais attālinātais tautas mūzikas konkurss „Radošs bez robežām”Ukraina

Ramona Sula

Skolotāja Inese Dzene

 

 

1.vieta

II Starptautiskais attālinātais tautas mūzikas konkurss „Radošs bez robežām”Ukraina

Koklētāju ansamblis „Konsonanse”

Skolotāja Inese Dzene

 

 

3.vieta

IX Stockholm International Music Competition 2022

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

Atzinības raksts

Talants Latvijai 2022

Gabriela Leimane

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Talants Latvijai 2022

Linards Grauzis

    Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Laura Tamane

 

 

3.vieta

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkurss

Dārta Meldrāja

Skolotājs Kalvis Ozoliņš, koncertmeistare Inese Vaļiniece

 

 

2.vieta

9.Starptautiskajā klavierspēles online konkursā „Citta di San Dona di Piave”

Daniils Matvejevs

Skolotāja Diāna Zandberga

 

 

3.vieta

9.Starptautiskajā klavierspēles online konkursā „Citta di San Dona di Piave”

Vladlena Jurkjāne

Skolotāja Diāna Zandberga

 

 

1.vieta

VI Starptautiskais konkurss „Olimpo Musicale”

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne

 

 

2.vieta

VI Starptautiskais konkurss „Olimpo Musicale”

Šarlote Patmalniece

Skolotāja Līga Opincāne

 

 

2.vieta

VI Starptautiskais konkurss „Olimpo Musicale”

Danika Dišlere

Skolotāja Līga Opincāne

 

 

1.vieta

2.Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Giovani Promesse”2022

Laura Mūrniece

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

VI Tokyo International Music Competition

Rebeka Krivade

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

Rocky Mountain Strings Competition Spring Season 2022, Toronto, Canada

Gabriela Leimane

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

21st Century Talents Strings Competition New Year season 2021, Ottawa, Canada

Gabriela Leimane

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

 

 

 

1.vieta

V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss „Flautu balsis”

Denīze Goksu

    Skolotāja Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

2.vieta

XIX Starptautiskais akordeonistu-solistu  konkurss „Naujene 2022”

Dāvis Jeronovičs

  Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

XIX Starptautiskais akordeonistu-solistu  konkurss „Naujene 2022”

Paula Krišane

  Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

XIX Starptautiskais akordeonistu-solistu  konkurss „Naujene 2022”

Ieva Balode

  Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

II Starptautiskais Oskara Stroka jauno pianistu konkurss

Šarlote Patmalniece

  Skolotāja Līga Opincāne

 

 

2.vieta

II Starptautiskais Oskara Stroka jauno pianistu konkurss

Elīza Jakovļeva

  Skolotāja Līga Opincāne

 

 

2.vieta

II Starptautiskais Oskara Stroka jauno pianistu konkurss

Danika Dišlere

  Skolotāja Līga Opincāne

 

 

3.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss

Aleksa Avišāne

    Skolotāja Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss

Beatrise Riekstiņa

    Skolotāja Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss

Ance Plūme

    Skolotāja Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

II Starptautiskais Gloria Artis  jauno izpildītāju  konkurss , Vīne

Laura Mūrniece

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „American Edition”

Viktorija Litauniece

    Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

II Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „Wind Stars 2022”

Emīls Māris Ikerts

    Skolotāja Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

II Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „Wind Stars 2022”

Ernests Matvejs

    Skolotāja Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

II Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „Wind Stars 2022”

Denīze Goksu

    Skolotāja Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

1.vieta

V Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „Naujene Wind 2022”

Linards Grauzis

    Skolotāja Normunds Everts, koncertmeistare Laura Tamane

 

 

2.vieta

V Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss „Naujene Wind 2022””

Denīze Goksu

    Skolotāja Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

1.vieta

Starptautiskais konkurss „Uzlecošās zvaigznes”

Denīze Goksu

    Skolotāja Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

2.vieta

Latvijas mūzikas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkurss „Vidzemes cīrulīši” 2022

Annija Snipke

  Skolotāja Vineta Litauniece, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

1.vieta

III Starptautiskais akordeona mūzikas konkurss

Dāvis Jeronovičs

  Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Nouvelles Etoiles”, Parīze

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Nouvelles Etoiles”, Parīze

Daniils Matvejevs

  Skolotāja Diāna Zandberga

 

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2021. gadā

 

2.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Medici 

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska3.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju online konkurss „American edition”, Ņūjorka, ASV

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska1.vieta

21.gs jaunie talanti stīgu instrumentu spēlē, Otava, Kanāda

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska1.vieta

4.Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Citta di Sarzana”, Itālija

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska1.vieta

4.Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss „Citta di Sarzana”, Itālija

Gabriela Leimane

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska2.vieta

International Art Media Contest World Art Games, Spānija

Amēlija Šteinberga

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

 Starptautiskais jauno  mūziķu konkurss „AD LIBITUM” , Lietuva

Emīlija Stāmere

  Skolotāja Inese Krauce

 


2.vieta

 Starptautiskais jauno  mūziķu konkurss „AD LIBITUM” , Lietuva

Katrīna Rudzīte

  Skolotāja Inese Krauce

 

3.vieta

Talants Latvijai 2021, Rīga

Linards Grauzis

  Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska

 


Atzinības raksts

Talants Latvijai 2021, Rīga

Mihails Matvejevs

Skolotājs Diāna Zandberga

 

 

Platīna diploms

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Rocky Mountain string competition, Kanāda 

Rebeka Krivade

  Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 


Diploms

 Starptautiskais jauno  mūziķu konkurss „Sigulda 2021” , Sigulda

Emīlija Stāmere 

Skolotāja Inese Krauce

 

 

2.vieta

X Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021 

Siliņš Reinis

  Skolotāja Kaspars Stankevičs

 


1.vieta

X Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021 

Agnese Jeršova

  Skolotāja Kaspars Stankevičs

 

2.vieta

 Starptautiskais instrumentālās mūzikas  izpildītāju online konkurss „Gran Astor” , Kazahstāna

Ieva Balode

  Skolotāja Samanta Čipinska2.vieta

 Starptautiskais instrumentālās mūzikas  izpildītāju online konkurss „Gran Astor” , Kazahstāna

Dāvis Jeronovičs

  Skolotāja Samanta Čipinska

 


1.vieta

 Starptautiskais instrumentālās mūzikas  izpildītāju online konkurss „Gran Astor” , Kazahstāna

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne

 3.vieta

 VIII Starptautiskais jauno  izpildītāju online konkurss „Les etoiles Sancyberie” ,Francija

Ieva Balode

  Skolotāja Samanta Čipinska

 2.vieta

 Starptautiskais akordeona spēles konkurss „Concord of Sounds 2021” , Mārupe

Ieva Balode

  Skolotāja Samanta Čipinska

 

 


2.vieta

  Starptautiskais akordeona spēles konkurss „Concord of Sounds 2021” , Mārupe

Dāvis Jeronovičs

  Skolotāja Samanta Čipinska

 2.vieta

IV Starptautiskais tautas mūzikas online konkurss „Zolote zerno” , Ukraina

Emīlija Stāmere

  Skolotāja Inese Krauce

 Diploms

V Starptautiskais instrumentālās mūzikas online konkurss „Small musical mosaic”, Lietuva

Vladlena Jurkjāne

  Skolotāja Diāna Zandberga

 Diploms

V Starptautiskais instrumentālās mūzikas online konkurss „Small musical mosaic”, Lietuva

Šarlote Patmalniece

  Skolotāja Līga Opincāne

 1.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju online konkurss „American edition”, Ņūjorka, ASV

Linards Grauzis

 

 

  Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 Atzinības raksts

XI Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

Luīze Starķe

  Skolotāja Inese Vaļiniece

 1.vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju online konkurss „Bel suono”, Kazaņa

Linards Grauzis

  Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska

 3.vieta

  XVIII Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss „Naujene 2021”

Dāvis Jeronovičs

  Skolotāja Samanta Čipinska

 1.vieta

  XVIII Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss „Naujene 2021”

Ieva Balode

  Skolotāja Samanta Čipinska

 1.vieta

XI Starptautiskais jauno izpildītāju online konkurss „Viva la musica”, Daugavpils

Linards Grauzis

  Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska

 3.vieta

Starptautiskais jauno mūziķu konkurss „Forte&piano”, Saldus

Šarlote Patmalniece

SkolotājaLīga Opincāne


 

 

1.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Linards Grauzis

Skolotājs Normunds Everts
 

 

1.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Emīlija Stāmere

Skolotāja Inese Krauce

 

1.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss  , Daugavpils

Monta Mišinska

Skolotāja Evelīna Lašketa

 

1.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Ieva Balode

Skolotāja Samanta Čipinska

 

2.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Dāvis Jeronovičs

Skolotāja Samanta Čipinska

 

2.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Elīza Starostniece

Skolotāja Inese Krauce
 

 

2.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Liene Stepanova

Skolotāja Evelīna Lašketa
 

 

3.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Vladlena Jurkjāne

Skolotāja Diāna Zandberga
 

 

3.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Danika Dišlere

Skolotāja Līga Opincāne
 

 

3.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Šarlote Patmalniece

Skolotāja Līga Opincāne
 

 

3.vieta

I Starptautiskais Marka Rotko mūsdienu mūzikas  izpildītāju konkurss , Daugavpils

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne
 

 

2.vieta

III Starptautiskais jauno  izpildītāju konkurss  "NOUVELLES ETOILES", Parīze

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne
 

 

3.vieta

III Starptautiskais jauno  izpildītāju konkurss  "NOUVELLES ETOILES", Parīze

Danika Dišlere

Skolotāja Līga Opincāne
 

 

2.vieta

III Starptautiskais jauno  izpildītāju konkurss  "NOUVELLES ETOILES", Parīze

Šarlote Patmalniece

Skolotāja Līga Opincāne

 

3.vieta

III Starptautiskais jauno  izpildītāju konkurss  "NOUVELLES ETOILES", Parīze

Vladlena Jurkjāne

Skolotāja Diāna Zandberga
 

 

3.vieta

III Starptautiskais jauno  izpildītāju konkurss  "NOUVELLES ETOILES", Parīze

Mihails Matvejevs

Skolotāja Diāna Zandberga

 


1.vieta

II Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss WIND STARS   2021, Mārupe

Linards Grauzis

Skolotājs Normunds Everts

 

 

Grand Prix

Starptautiskais tautas mūzikas online konkurss "Astana Folk Music" , Nur Sultan ( Kazahstāna)

Emīlija Stāmere

Skolotāja Inese Krauce

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2020. gadā

3.vieta

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad Tu nu biji?" veltīts Andrim Kārkliņam

Romija Lonerte

Skolotājs Romans Lulla

 

 

3.vieta

A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad Tu nu biji?" veltīts Andrim Kārkliņam

Bruno Panjuti

Skolotāja Katrīna Hāsa

 

 

Atzinība
A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad Tu nu biji?" veltīts Andrim Kārkliņam

Ralfs Aukstikalnis

Skolotāja Katrīna Hāsa

 

 

3.vieta

 Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu  audzēkņu Valstskonkursa Fināls, Jūrmala

 

Ralfs Aukstikalnis
Skolotāja Katrīna Hāsa

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Ulbroka

Dāvis Jeronovičs

Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Ulbroka

Ieva Balode

Skolotāja Samanta Čipinska 

 

3.vieta
Solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes cīrulīši", Cēsis
Maija Martinsone
Skolotāja Vineta Litauniece 


1.vieta
Solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes cīrulīši", Cēsis
Kristers Cīrulis
Skolotāja Vineta Litauniece 


1.vieta
Solo dziedāšanas konkurss "Vidzemes cīrulīši", Cēsis
Aiga Kurzemniece
Skolotāja Vineta Litauniece 


3.vieta
VI Mazais Augusta Dombrovska konkurss stīgu  instrumentu spēles audzēkņiem, Rīga
 Alise Petrone
Skolotāja Ludmila Ivanicka

 

 

2.vieta
XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga
Mārtiņš Starostnieks
Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska3.vieta
XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga
Linards Grauzis
Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska


1.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Dāvis Jeronovičs
Skolotāja Samanta Čipinska


2.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Ieva Balode
Skolotāja Samanta Čipinska


2.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Ralfs Austikalnis
Skolotāja Katrīna Hāsa


3.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Rihards Vītols
Skolotāja Katrīna Hāsa


3.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Ilze Estere Kleinhofa
Skolotāja Katrīna Hāsa


3.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Ieva Indriksone
Skolotājs Romans Lulla


3.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava
Dārta Grasmane
Skolotājs Romans Lulla

 

 

2.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Ulbroka
Dāvis Jeronovičs
Skolotāja Samanta Čipinska

3.vieta
Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Ulbroka
Ieva Balode
Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

1.vieta

II Zemgales reģiona mūzikas skolu sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Jelgava)

Linards Grauzis

Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Jolanta Barinska3.vieta

XV Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss (Koknese)

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne

Diploms

XV Starptautiskais P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss (Koknese)

Elīna Čapiņa

Skolotāja Līga Opincāne

 

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2019. gadā

 

2.vieta

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.- 8.klavieru klašu audzēkņu konkurss

Elīza Jakovļeva

Skolotāja Līga Opincāne

 


Atzinības raksts

18.jauno pianistu etīžu konkurss

Alīse Konovka

Skolotāja Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.vieta

VIII Starptautiskais jauno izpildītāju  konkurss Klaipēdā (Lietuva)

Agate Krēmere

Skolotāja Inese Krauce

 

 

1.vieta

Starptautiskais instrumentālās mūzikas konkurss Turku (Somija)

Alise Līce

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1.vieta

Starptautiskais instrumentālās mūzikas konkurss Turku (Somija)

Alise Līce

Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska​​​​​​​2.vieta

Starptautiskais instrumentālās mūzikas konkurss Turku (Somija)

Aleksa Avišāne

Skolotājs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistare Jolanta Barinska2.vieta

III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta"​​​​​​​

Monta Mišinska

Skolotāja Samanta Čipinska

 


2.vieta

Starptautiskais konkurss „Akordeona dienas Prāgā”(Čehija) ​​​​​​​

Dāvis Jeronovičs

Skolotāja Samanta Čipinska , koncertmeistre Viktorija Martiņuka

 


1.vieta

37. Starptautiskais akordeonu mūzikas konkurss Pērnavā (Igaunija)

Dāvis Jeronovičs

Skolotāja Samanta Čipinska

 

 

2.vieta
II Starptautiskais konkurss Trofeo Musicale , Kauņa /Lietuva/
Darja Makareviča, Alise Petrone, Elvita Barinska
Skolotāja Ludmila Ivanicka


3.vieta
II Starptautiskais konkurss Trofeo Musicale ,
Kauņa /Lietuva/
Mihails Matvejevs
Skolotāja Diāna Zandberga


3.vieta
II Starptautiskais konkurss Trofeo Musicale , Kauņa /Lietuva/
Vladlena Jurkjāne
Skolotāja Diāna Zandberga


1.vieta
II Starptautiskais konkurss Trofeo Musicale , Kauņa /Lietuva/
Elīza Jakovļeva, Danika Dišlere
Skolotāja Līga Opincāne


Diploms
II Starptautiskais konkurss Trofeo Musicale , Kauņa /Lietuva/
Elīza Jakovļeva
Skolotāja Līga Opincāne

 

 

3.vieta
XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss " Sigulda 2019"
Mārtiņš Starostnieks /sitaminstrumenti/ un Estare Bārzdiņa / klavieres/
Skolotāja  Gunta Šmaukstele


3.vieta

XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss " Sigulda 2019"
Mārtiņš Starostnieks
Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele


3.vieta
Talants Latvijai 2019

Aleksa Avišāne
Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Laura Tamane3.vieta
Talants Latvijai

Agnese Jeršova
Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja3.vieta
Talants Latvijai

Linards Grauzis
Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele2.vieta
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēlē (Ozolnieki)

Emīls Māris Ikerts
Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele3.vieta
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēlē (Ulbroka)

Monta Mišinska
Skolotājs Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts ĶibermanisZelta diploms
17. Starptautiksias kotu konkurss, Budapešta (Ungārija)
Koris
Diriģente Vineta Litauniece

 

 

Atzinība
XIII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss, Līvāni
Luīze Starķe
Skolotāja Inese Vaļiniece


Atzinība
K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi
Beatrise Riekstiņa
Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Laura Tamane
   


3.vieta
K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi
Valters Ērglis
Skolotājs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Laura Tamane


 

3.vieta
K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi
 Alise Petrone
Skolotāja Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Laura Tamane


3.vieta
K.F.Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi
Darja Makareviča, Alise Petrone, Elvita Barinska
Skolotāja Ludmila IvanickaGrand PriX, 1.vieta un 
Atzinība par labāko brīvās izvēles skaņdarba izpildījumu
X Starptautiskais  jauno mūziķu konkurss " Viva la Musica", Daugavpils
Mārtiņš Starostnieks
Skolotājs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele3.vieta
X Starptautiskais  jauno mūziķu konkurss " Viva la Musica", Daugavpils
Reinis Siliņš
Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


3.vieta
X Starptautiskais  jauno mūziķu konkurss " Viva la Musica", Daugavpils
Agnese Jeršova

Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

Atzinība
V jauno pianistu konkurss " Debija 2019"
Alīse Konovka
Skolotāja Diāna Jaunzeme Portnaja

 


Atzinība
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss, Nīca
Darja Makareviča, Alise Petrone, Elvita Barinska
Skolotāja Ludmila Ivanicka

 


1.vieta
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss, Nīca
Elīza Jakovļeva un Danika Dišlere
Skolotāja Līga Opincāne

 


I pakāpe
Latvijas izglītības iestāžu koru starpnovadu konkurss
Koris
Diriģente Vineta Litauniece koncertmeistare Jolanta Barinska

 


3.vieta
I Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Syntonia" Romā (Itālija)
Darja Makareviča
Skolotājs Guntars Gritāns koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

3.vieta
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs un klavierēs, Iecava

Elīna Čapiņa

Pedagogs Līga Opincāne

 

3.vieta
VII Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss, Limbaži

Dāvis Jeronovičs, Ieva Balode

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

I pakāpe
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate
Pūtēju orķestris
Diriģents Elmārs Vaivods


2.vieta
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"
Reinis Siliņš
Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja1.vieta
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"
Agnese Jeršova
Skolotājs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"
Emīls Māris Ikerts
Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta
III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"
Emīls Māris Ikerts
Skolotājs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele


1.vieta
XXIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga
Mārtiņš Starostnieks
 
Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Linards Grauzis

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Emīls Māris Ikerts

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Andris Dombrovskis

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Adrians Poreiters

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja


3.vieta

3.vietaLatvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Andris Bāliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


3.vieta

3.vietaLatvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Raivo Lūsis

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Jelgava

Reinis Siliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Agnese Jeršova

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

V Mazais Augusta Dombrovska konkurss, Rīga

Aleksa Avišāne

Pedagogs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Laura Tamane

 

3.vieta

V Mazais Augusta Dombrovska konkurss, Rīga

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Linards Grauzis

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts

 


2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Emīls Māris Ikerts

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Mārtiņš Plūme

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 


1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Andris Dombrovskis

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 


1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Adrians Poreiters

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Darja Makareviča

Pedagogs Guntars Gritāns, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Līva Ribkinska

Pedagogs Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Liene Stepanova

Pedagogs Evelīna Lašketa, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Katrīna Jeruma

Pedagogs Eva Jevstigņejeva, koncertmeistars Viktorija Martiņuka

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Justīne Bērziņa

Pedagogs Eva Jevstigņejeva, koncertmeistars Viktorija Martiņuka

 


3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Dzintars Lulle

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 


3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Artūrs Kristiāns Papāns

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Andris Bāliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Raivo Lūsis

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 


2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Reinis Siliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 


1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Agnese Jeršova

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistars Diāna Jaunzeme Portnaja

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2018. gadā

1.vieta

I  jauno koklētāju  konkurss  "Baltu kokles"

Emīlija Stāmere

Pedagogs Ramona Davidone

 

 

2.vieta

VI Latvijas mūzikas skolu izgl.pr. Akordeona spēle  ansambļu un kameransambļu konkurss (Madliena)

Ieva Balode un Dāvis Jeronovičs

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

3.vieta

XII  Starptautiskais  konkurss " Linksmasis akordeonas" (Lietuva)

Ieva Balode

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

3.vieta

XII  Starptautiskais  konkurss " Linksmasis akordeonas" (Lietuva)

Dāvis Jeronovičs

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

3.vieta

V.Besfamilnova XXVIII  Starptautiskais  konkurss " Prize of Lanciano" (Itālija)

Ieva Balode

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

36.  Starptautiskais akordeonu mūzikas  konkurss  (Pērnavā,Igaunija)

Ieva Balode

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

2.vieta

36.  Starptautiskais akordeonu mūzikas  konkurss  (Pērnavā,Igaunija)

Dāvis Jeronovičs

Pedagogs Samanta Čipinska

 

 

1.vieta

III Starptautiskais  konkurss " MUSICA PIANOFORTE" (Prienai Lietuva)

Mārtiņš Starostnieks /sitaminstrumenti/, Elvita Barinska /klavieres/

Pedagogs Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

III Starptautiskais  konkurss " MUSICA PIANOFORTE" (Prienai Lietuva)

Vladlena Jurkjāne

Pedagogs Diāna Zandberga

 

 

3.vieta

III Starptautiskais  konkurss " MUSICA PIANOFORTE" (Prienai Lietuva)

Elīza Jakovļeva un Danika Dišlere

Pedagogs Līga Opincāne

 

 

Diploms

III Starptautiskais  konkurss " MUSICA PIANOFORTE" (Prienai Lietuva)

Elīza Jakovļeva

Pedagogs Līga Opincāne

 

 

Diploms

III Starptautiskais  konkurss " MUSICA PIANOFORTE" (Prienai Lietuva)

Danika Dišlere

Pedagogs Līga Opincāne

 

 

1.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Kristers Cīrulis

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

4.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Ketlīna Zvaune

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Kristiāna Šarāpova

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Paula Osemļjaka

Pedagogs Kalvis Ozoliņš, koncertmeistare Inese Vaļiniece

 

 

3.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Monta Miškina

Pedagogs Kalvis Ozoliņš, koncertmeistare Inese Vaļiniece

 

 

4.vieta

V Jauno vokālistu  konkurss " Dziedu Dievmātei" (Aglona)

Monta Zvaune

Pedagogs Kalvis Ozoliņš, koncertmeistare Inese Vaļiniece

 

 

1.vieta

Zemgales reģiona Mūzikas skolu Metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss " Taures skan" (Jelgava)

Agnese Jeršova

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

Zemgales reģiona Mūzikas skolu Metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss " Taures skan" (Jelgava)

Reinis Siliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

II Starptautiskais Kora mūzikas konkurss “All Nations Are Singing"  (Viļņa)

Koris

Diriģente Vineta Litauniece

 

 

1.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Emīlija Stāmere

Pedagogs Ramona Davidone

 

 

2.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Alise Petrone

Pedagogs Ludmila Ivanicka koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

3.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Darja Makareviča

Pedagogs Guntars Gritāns, koncertmeistars Roberts Ķibermanis

 

 

Diploms

Konkurss “Talants Latvijai 2018” (Rīga)

Aleksa Avišāne

Pedagogs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss,Talsi

Reina Fingere/vijole/, Alise Petrone /čells/, Alise Līva Jansone /klavieres/

Pedagogs Ludmila Ivanicka

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss,Talsi

Alise Petrone

Pedagogs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi

Ieva Pūriņa

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi

Evelīna Jakuškina

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

K.F.Amendas balva un 1.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss, Talsi

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Jauno vijolnieku un čellistu konkurss " Baltijas valstīm 100", Rīga

Aleksa Avišāne

Pedagogs Slavčo Stoilkovski, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

Atzinība

Jauno vijolnieku un čellistu konkurss " Baltijas valstīm 100", Rīga

Reina Fingere/vijole/, Alise Petrone /čells/, Alise Līva Jansone /klavieres/

Pedagogs Ludmila Ivanicka

 

 

1.vieta

Noras Novikas XI Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss, Mārupe

Reina Fingere/vijole/, Alise Petrone /čells/, Alise Līva Jansone /klavieres/

Pedagogs Ludmila Ivanicka

 

 

Atzinība

IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA, Daugavpils

Mārtiņš Pundiņš

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

III  Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkurss Amber Percussion, Rīga

Mārtiņš Starostnieks, Rihards Ozoliņš, Edgars Pašs

Pedagogs Normunds Everts

 

 

Atzinība

III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kameransambļu konkurss (Nīca)

Andris Dombrovskis/saksofons/ un Mihails Matvejevs /klavieres/

Pedagogi Diāna Zandberga, Elmārs Vaivods

 

 

3.vieta

Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir 2018 Tallinn (Igaunija)

Pūtēju orķestris

Diriģents Elmārs Vaivods

 

 

2.vieta

Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs (Iecava) Elīna Čapiņa

Pedagogs Līga Opincāne

 

 

I pakāpe

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu skate

Pūtēju orķestris

Diriģents Elmārs Vaivods

 

 

Grand Prix

II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"

Agnese Jeršova

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"

Reinis Siliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

II Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss " Naujene Wind 2018"

Andris Dombrovskis

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss, Jēkabpils

Kristers Cīrulis

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Ieva Pūriņa

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1.vieta

XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Mārtiņš Pundiņš

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

2.vieta

XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Elizabete Ozoliņa

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

XXIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Darja Makareviča

Pedagogs Guntars Gritāns, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Evelīna Arta Jakuškina

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Ieva Pūriņa

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncetrmeitare Jolanta Barinska

 

 

1.vieta

I Zemgalesreģiona Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Jelgava)

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

I Zemgalesreģiona Mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Jelgava)

Mārtiņš Pundiņš

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2017. gadā

2.vieta

VI Rīgas Starptautiskais jauno pianistu konkurss (Rīga)

Danika Dišlere un Elīza Jakovļeva

Pedagogs Līga Opincāne

 

 

Eiropas čempions un Zelta medaļa

Eiropas koru olimpiāde

Ķekavas Mūzikas skolas koris

Diriģente Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1.vieta

V Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss " Olimpo musicale 2017" (Prienai, Lietuva)

Sanija Stangute

Pedagogs Ramona Davidone

 

 

2.vieta

XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss " Sigulda 2017" (Sigulda)

Sanija Stangute

Pedagogs Ramona Davidone

 

 

Diploms

XXIII Starptautiskais jauno mūziķu konkurss " Sigulda 2017" (Sigulda)

Daiga Bojatjuka

Pedagogs Diāna Zandberga

 

 

2.vieta

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Ozolnieki)

Reinis Siliņš

Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Irēna Kalniņa

 

 

1.vieta

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Ozolnieki)

Agnese Jeršova Pedagogs Kaspars Stankevičs, koncertmeistare Irēna Kalniņa

 

 

3.vieta

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Ozolnieki)

Andris Dombrovskis

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

1.vieta

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss (Ozolnieki)

Elizabete Ozoliņa

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Diploms

Konkurss “Talants Latvijai 2017” (Rīga)

Darja Makareviča

Pedagogs Guntars Gritāns

 

 

3.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2017” (Rīga)

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2017” (Rīga)

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

Konkurss “Talants Latvijai 2017” (Rīga)

Elizabete Ozoliņa

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

II pakāpe

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums finālkonkurss

Pūtēju orķestris

Diriģents Elmārs Vaivods

 

 

1.vieta

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Kokles spēles audzēkņu konkurss (Iecava)

Emīlija Stāmere

Pedagogs Ramona Davidone

 

 

III pakāpe

Mazo vijolnieku konkurss “ Sienāzis 2017”  (Vecumnieki)

Karolīna Linberga

Pedagogs Nataļja Grigoroviča Skarbinika, koncertmeistare Līga Opincāne

 

 

II pakāpe

Mazo vijolnieku konkurss “ Sienāzis 2017”  (Vecumnieki)

Ieva Dzerkale

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Līga Opincāne

 

 

II pakāpe

Mazo vijolnieku konkurss “ Sienāzis 2017”  (Vecumnieki)

Viktorija Litauniece

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Līga Opincāne

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Alise Petrone

Pedagogs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Ieva Pūriņa

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Jauno vijolnieku un čellistu konkurss “ Francis Šūberts un laikabiedri”  (Rīga, Bolderāja)

Katrīna Karple/čells/, Alise Petrone /čells/, Alise Līva Jansone /klavieres/

Pedagogs Ludmila Ivanicka

 

 

3.vieta

Jauno vijolnieku un čellistu konkurss “ Francis Šūberts un laikabiedri”  (Rīga, Bolderāja)

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

Diploms

XI Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa  "Giovani virtuosi", Alita Lietuva

Katrīna Karple/čells/, Alise Petrone /čells/, Alise Līva Jansone /klavieres/

Pedagogs Ludmila Ivanicka

 

 

2.vieta

„Golden Voices of Montserrat” ( Spānija)

Koris

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1.pakāpe

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kameransambļu konkurss (Nīca)

Mārtiņš Pundiņš/sitaminstrumenti/ un Tomass Matvejs /klavieres/

Pedagogs Gunta Šmaukstele

 

 

1.pakāpe

Rīgas un Pierīgas novadu pūtēju orķestru skate

Pūtēju orķestris

Diriģents Elmārs Vaivods

 

 

3.vieta

II sitaminstrumentu spēles solistu un ansamļu  konkurss " Amber Percussion" (Babīte)

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Atzinības raksts

X Starptautiskā festivāla Saxophonia Latvijas mūzikas skolu saksofonistu konkurss, Rīga

Ruta Rēzija Auzniece

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu ansambļu konkurss "Rīgas stīgas 2017", Rīga

Kameransamblis: Katrīna Karple, Alise Petrone

Pedagogs Ludmila Ivanicka un Slavčo Stoilkovski,  koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa Fināls, Rīga

Kristers Cīrulis

Pedagogs Vineta Litauniece,  kcm. Irēna Kalniņa

 

 

2.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Mihails Matvejevs

Pedagogs Diāna Zandberga

 

 

Atzinības raksts

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Daiga Bojatjuka

Pedagogs Diāna Zandberga

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Elizabete Riekstiņa

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Irēna Kalniņa

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Kristers Cīrulis

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Irēna Kalniņa

 

 

1.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Kristiāna Šarāpova

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Evita Meiersone

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Diāna Jaunzeme Portnaja

 

 

3.vieta

XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Mārtiņš Starostnieks

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Diploms

XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, Rīga

Mārtiņš Pundiņš

Pedagogs Normunds Everts, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi 2016. gadā

1.vieta

3.Mazais Augusta Dombrovska konkurss (Rīga)

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

Diploms

6. Starptautiskais pianistu konkurss  „Piano Talants 2016” Milānā, Itālijā

Daiga Bojatjuka

Pedagogs Diāna Zandberga

 

 

Diploms

Talants Latvijai (Rīga)

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

Diploms

Talants Latvijai (Rīga)

Elizabete Ozoliņa

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

3.vieta

VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem (Ozolnieki)

Katrīna Kate Millere

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

Atzinības raksts

VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem (Ozolnieki)

Elizabete Ozoliņa

Pedagogs Elmārs Vaivods, koncertmeistare Gunta Šmaukstele

 

 

1.vieta

„Il garda in coro” (Itālija)

Koris

Pedagogs Vineta Litauniece, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Ieva Pūriņa

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2.vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

2. vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Marts Andrijevskis

Pedagogs Slavčo Stoilkovskis, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

3. vieta

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss (Talsi)

Megija Osovska

Pedagogs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

1.vieta

Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu – solistu un ansambļu konkurss “Ceļā uz meistarību”

Čellu ansamblis

Pedagogs Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Ērika Tiltiņa

 

 

2.vieta

Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu – solistu un ansambļu konkurss “Ceļā uz meistarību”

Alise Līce

Pedagogs Daiga Rozentāle koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

3.vieta

Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu – solistu un ansambļu konkurss “Ceļā uz meistarību”

Reina Fingere

Pedagogs Daiga Rozentāle, koncertmeistare Jolanta Barinska

 

 

1. vieta

Talants Latvijai (Rīga)

Mārtiņš Pundiņš

Pedagogs N. Everts, koncertmeistare G. Šmaukstele

 

 

1. vieta

Talants Latvijai (Rīga)

Sanija Stangute

Pedagogs R. Davidone

 

 

1. pakāpe

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016" II kārta,Tukums

Ķekavas Mūzikas skolas vokālais ansamblis

Pedagogs V.Litauniece, koncertmeistare J.Barinska

 

 

3.vieta

Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkursā VENTSPILS GROOVE, Ventspils

Sitaminstrumentu trio-Valters Karlsons, Kristofers Ķirpis, Rihards Ozoliņš  Pedagogs N.Everts

 

 

1. vieta

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Uzlecošās zvaigznes" 2016., Rīga Sanija Stangute

Pedagogs R.Davidone

 

 

Augstākā pakāpe

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2015" 1.kārta, Baloži

Ķekavas Mūzikas skolas vokālais ansamblis

Pedagogs V.Litauniece, koncertmeistare J.Barinska

 

 

1. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa fināls, Rīga

Emīlija Stāmere

Pedagogs R.Davidone

 

 

3. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Piņķi

Sanija Stangute

Pedagogs R.Davidone

 

1. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Piņķi

Emīlija Stāmere

Pedagogs R.Davidone

 

 

1. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Kaspars Sedliņš

Pedagogs K.Runča

 

 

3. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Mārtiņš Urtāns

Pedagogs K.Runča

 

 

1. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Patriks Kampmanis

Pedagogs K.Runča

 

 

3. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Dārta Grasmane

Pedagogs K.Runča

 

 

2. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Rita Daniela Missa

Pedagogs K.Runča

 

 

Atzinība

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Rasa Vītoliņa

Pedagogs R.Meijere

 

 

3. vieta

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu Valsts konkursa II kārta, Jelgava

Dainis Višņevskis

Pedagogs R.Meijere

 

  Drukāt