Ķekavas Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā mācās bērni no 7 gadu vecuma. Mūzikas skola realizē 21 licencētu un akreditētu Izglītības programmu.

 

Izglītības programmas tiek apgūtas trīs apmācības periodos.

 

Bez izvēlētās specialitātes audzēkņi apgūst mūzikas mācību un solfedžo no 1. klases, mūzikas literatūru no 2. klases 6 - gadīgajā apmācībā un no 4. klases 8 -  gadīgajā apmācībā, kā arī vispārējās klavieres kora klases audzēkņi no 1. klases, pārējo specialitāšu audzēkņi no 2. klases. Pēc skolas beigšanas audzēkņi ir sagatavoti izglītības turpināšanai vidējā pakāpē.

 

 

Sagatavošanas klasē audzēkņus uzņem no 6 gadu vecuma, bet interešu izglītības grupā bez vecuma ierobežojuma. Sagatavošanas un interešu izglītība ir pašapmaksas. 

 

 

Skolā darbojas vairāki kolektīvi - pūtēju orķestris, koklētāju ansamblis, ģitāristu ansamblis, stīgu instrumentu ansamblis, koris un kora klases ansambļi, kā arī dažādu sastāvu kameransambļi. Mūsu audzēkņi muzicē arī Ķekavas novada Jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā.

 

Mācības notiek Ķekavā un Baložos - Baložu vidusskolas un Baložu kultūras nama telpās. 

 
 
 
 
  Drukāt