Mācību pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji

 

Mācību priekšmets - Klavierspēle

Mācību priekšmeti - Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle

Mācību priekšmets - Kokles spēle

Mācību priekšmets - Ģitāras spēle

Mācību priekšmeti - Vijoļspēle, Čella spēle

Mācību priekšmets - Vispārējās klavieres

Mācību priekšmets - Klavieres (Izglītības programma Vokālā mūzika; Kora klase)

Mācību priekšmets - Dziedāšana

  Drukāt