Mācību maksa (vecāku līdzfinansējums) par mācībām profesionālās ievirzes programmā saskaņā ar vecāku/audzēkņu deklarēto dzīves vietu un prioritāro profesionālās ievirzes izglītības iestādi (skatīt zemāk pievienotos dokumentus).

Mācību maksa interešu izglītībā - 11.00 eiro par vienu individuālo nodarbību, 6,50 eiro par grupu nodarbībām mēnesī (viena nodarbība nedēļā).
 
 
Ķekavas novada domes lēmumi
Ķekavas novada Domes 08.12.2021. saistošie noteikumi Nr.47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", kas stājas spēkā ar 05.01.2022.
 
 
Ķekavas novada Domes 18.08.2021. LĒMUMS NR.19 "Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mūzikas skola”  interešu izglītības (pašapmaksas) mācību maksas un maksas pakalpojumu cenrādi", kas stājas spēkā ar 01.09.2021.
 
 

Ķekavas novada Domes 25.05.2017. saistošie noteikumi Nr.8/2017 "Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", kas stājas spēkā ar 01.09.2017.

 


Ķekavas novada Domes 27.07.2017.  sēdes lēmums   Nr.5.§2  "Par līdzfinansējuma apjomu  Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs", kas stājas spēkā ar 27.07.2017.

 
 
  Drukāt