Uzņemšanas noteikumi

IESNIEGUMI

Uzņemšanai Mūzikas skolā

Uzņemšanai Sagatavošanas klasē

Uzņemšanai Interešu izglītībā (bērns)

Uzņemšanai Interešu izglītībā (pieaugušais)

 

 

  Drukāt