Ķekavas Mūzikas skola 2022./2023. mācību gadā aicina mācīties

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS


♪ no 7 gadu vecuma - Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kora klase

♪ no 7-12 gadu vecuma - Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle, Saksofona spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Sitaminstrumentu spēle

♪ no 6 gadu vecuma - sagatavošanas (pirmsskolas) klase

Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts uz konsultāciju laiku.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Stājoties uz 1. klasi

Iesniegums bērna uzņemšanai profesionālās ievirzes programmā

Stājoties uz sagatavošanas klasi

Iesniegums bērna uzņemšanai interešu izglītības sagatavošanas klasē

  

Iesniegumus aicinām iesniegt līdz 30.05.2022.

Konsultāciju un iestājeksāmenu laiki uzņemšanai 1. un sagatavošanas klasē tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.



Skolas adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
e-pasts: kekavas.muzikasskola@kekava.lv, mājas lapa: muzika.kekava.lv
Informācija par uzņemšanu un līdzfinansējuma noteikumi pieejami skolas mājas lapā.
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr 27333799

 


 

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanai Mūzikas skolā

Uzņemšanai Sagatavošanas klasē

Uzņemšanai Interešu izglītībā (bērns)

Uzņemšanai Interešu izglītībā (pieaugušais)

 

 

  Drukāt