Skolas direktore Daiga Ventniece

Tālr. 67936900, mob. tālr. 26495088

daiga.ventniece@kekava.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki - otrdienās 16.00 - 18.00, ceturtdienās 11.00 - 13.00 

 

Direktores vietniece mācību darbā Evita Ķelle

Tālr. 67936901

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki - trešdienās 15.00 - 17.00, piektdienās 11.00 - 13.00 

  Drukāt