Astoņdesmito gadu beigās Latvijā darbojās ap 60 bērnu mūzikas skolas, un katru gadu šo sarakstu papildināja kāda jauna, taču Ķekavas muzikāli apdāvinātie bērni brauca mācīties uz Rīgu vai Baldoni. Pateicoties skolotājas Marutas Ikasas neatlaidībai un iniciatīvai, 1988.gada 1. oktobrī savu darbību uzsāka arī Ķekavas mūzikas skola kā Baldones mūzikas skolas filiāle. Lai tas notiktu, bija nepieciešams daudzu cilvēku atbalsts. To sniedza Kultūras ministrijas vecākā inspektore Biruta Rubīna, Ķekavas ciema padomes priekšsēdētājs Ilmārs Briģis un kultūras nama direktore Elga Auziņa, kura skolai atvēlēja telpas. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 64 audzēkņi, strādāja 10 pedagogi klavieru, kokles, akordeona, mežraga un flautas klasēs.

1989.gada 1. jūlijā skola ieguva patstāvīgas mūzikas skolas statusu Rīgas rajona Kultūras nodaļas pakļautībā. Par tās direktori no 1989.- 1999. gadam strādāja Laila Zacmane. Tagad skolā jau mācījās 106 audzēkņi un strādāja 17 pedagogi. Ar 1990. gada 1. septembri skola darbu uzsāka jaunās telpās- mājā „Ainavas”, kuras mūzikas skolai atvēlēja agrofirmas „Ķekava” valde un tās priekšsēdētājs Māris Šops.

Skolotāja Maruta Ikasa

1991. gadā janvārī tika likti pamati jaunai skolas ēkai, kura savās skaistajās, plašajās telpās uzņēma 2000. gada rudenī. Lai taptu jaunā skola, lielu ieguldījumu deva pirmā skolas direktore Laila Zacmane, Baiba Niedriņa- skolas direktore no 1999.-2003. gadam, agrofirmas vadītājs Māris Šops, PMK priekšsēdētājs Indulis Teivāns un Ķekavas pagasta priekšsēdētāji Ilmārs Briģis, Gunārs Vilde, Inese Danileviča. 2002. gadā skola ieguva profesionālās ievirzes izglītības iestādes statusu.

No sākuma gadiem darbu skolā turpina pedagogi Irēna Kalniņa, Maruta Ikasa un Daiga Ventniece, kura kopš 2003. gada ir arī skolas direktore.

Lepojamies ar mūsu klavieru klases absolventi Lauru Kalniņu, kura nu jau ieguvusi ērģeļspēles maģistra grādu Ķelnes Mūzikas augstskolā un sniedz koncertus Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Amerikā. Absolvents Aldis Jurisons, kura dzīves ceļš diemžēl pēkšņi pārtrūka, bija izcils akordeonists – Lielās Mūzikas balvas laureāts, Mārcis Kalniņš ir Liepājas simfoniskā orķestra mūziķis. Vairāki absolventi  strādā dažādās republikas izglītības iestādēs, arī mūsu skolā strādā bijušais absolvents Kaspars Stankevičs. Elīna Starķe un Ieva Marta Henčele uzsākušas radošo darbību kā dziesmu autores un izpildītājas, Oskars Ozoliņš ir grupas „Labvēlīgais tips” trompetists, bet klavieru klases absolventes Lana Saveļjeva, Ilze Rubiķe un Madara Matveja spēlē ērģeles Ķekavas baznīcās. Daudzi bijušie audzēkņi nav pārtraukuši aktīvo muzicēšanu un radošo pašizpausmi, piedaloties dažādos pašdarbības kolektīvos.

Ilmārs Briģis, Māris Šops un Laila Zacmane skolas atklāšanā

 

  Drukāt