Notikumi 2024. gada 13. maijā:

Sveicam audzēkņus ar panākumiem XIII Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem "OZOLNIEKI 2024"!
Sveicam skolotāju Elmāru Vaivodu, koncertmeistari Guntu Šmauksteli ar audzēkņu panākumiem XIII Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem "OZOLNIEKI 2024". Elizabete Tanona - 1.vieta, Anete Zolmane - 3.vieta, Marks Mārtiņš - diploms par piedalīšanos.
Arhīvs
  Drukāt