Pārgājiens ģimenēm Dalbe - Uzvaras Līdums - Dalbe

27.oktobrī notiks ģimeņu pārgājiens pa Uzvaras Līdumu, kura ietvaros paredzētas dažādas saliedēšanas aktivitātes, uzdevumi, kā arī viesošanās uzņēmumā “Ķiploku pasaule”.  Dalība pārgājienā un ekskursijas bez maksas.

Pārgājienu organizē Ķekavas novada pašvaldība, sadarbībā ar biedrību “Solis tuvāk” un nodibinājumu “Ķekavas novada fonds” projekta “Daudzbērnu ģimenēm labvēlīgu savstarpējo attiecību motivējošas vides izveide Valdlaučos un Ķekavā” ietvaros. Projektu atbalsta Valsts reģionālās attīstības aģentūra no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projekta konkursa pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros.

Pietikšanās un papildus informācija par pārgājienu, rakstot uz e-pastu andra362@inbox.lv vai biedrības “Solis Tuvāk” facebook lapā https://www.facebook.com/events/493619041122151/

Pārgājiena karte.

Biedrība "Solis Tuvāk"

24.10.2018.

  Drukāt