Ķekavā pasniedz Pateicības rakstus barikāžu dalībniekiem

28. septembrī Ķekavas kultūras namā 22 Ķekavas novada iedzīvotājiem tika pasniegti Pateicības raksti par dalību 1991. gada barikādēs. Līdz ar to kopumā Ķekavas novadā šobrīd barikāžu dalībnieku statusu saņēmuši 317 cilvēku.
 

Pasniegšanas pasākumā piedalījās 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs, Barikāžu dalībnieku biedrības apbalvošanas komisijas vadītājs Romualds Ražuks, Barikāžu dalībnieku biedrības prezidents, apbalvošanas komisijas loceklis Renārs Zaļais, Ķekavas novada barikāžu dalībnieku apzināšanas grupas vadītājs Māris Šops, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols, deputāti un barikāžu dalībnieki, kuriem muzikālo sveicienu veltīja Ķekavas kultūras nama koklētāju ansamblis “Ekosēze” vadītajā Ramona Davidāne. 
 

Ņemot vērā Saeimas lēmumu,  barikāžu dalībniekiem piemiņas zīmes tika pasniegtas līdz 2011. gada oktobrim, bet šobrīd piemiņas zīmju vietā  - pateicības raksti. Atbilstoši likuma “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu” pateicības raksti ir pielīdzināmi piemiņas zīmei. Līdz 2011. gada oktobrim kopuma Latvijā ir pasniegtas 31 104 piemiņas zīmes.
 

Novadniekus, kuri 28. septembrī saņēma Pateicības rakstus par dalību 1991. gada barikādēs, izvirzīja Ķekavas novada barikāžu dalībnieku apzināšanas grupa. Tā apzināja šos cilvēkus un rosināja 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības apbalvošanas komisijai akceptēt viņiem Pateicības rakstu pasniegšanu.
 

Kā norāda Māris Šops, tad Ķekavas novads ir trešā pašvaldība Latvijā (vēl ir Inčukalna un Dagdas novadi), kura ir izmantojusi iespēju savos saistošajos noteikumos noteikt barikāžu dalībniekiem dažādus atvieglojumus, piemēram, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
 

Likums “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu” paredz, ka pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.
 

Šogad ir pieņemti, un 2019. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunie Ķekavas novada saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ķekavas novadā”, kas paredz virkni izmaiņu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas nosacījumos, tostarp personu grupas paplašināšanu, kas varēs saņemt nodokļa atlaides. Nekustamā īpašuma atvieglojumi 50% apmērā attieksies arī uz personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

01.10.2018.

 

  Drukāt