Oktobrī plānots izsludināt konkursu par Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvdarbiem

Ķekavas novada pašvaldība 28. septembrī saņēmusi atzinumu no Iepirkumu uzraudzības biroja par plānotā konkursa „Baložu vidusskolas piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve” iepirkuma dokumentāciju. Pēc tās precizēšanas pašvaldība  oktobra sākumā izsludinās konkursu Baložu vidusskolas piebūves izbūves un sporta laukuma pārbūves būvdarbiem.

Šis iepirkums tiks veikts Ķekavas novada pašvaldības projekta „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros (projekta Nr.8.1.2.0/17/I/036). Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Ķekavas vidusskolā un Baložu vidusskolā –, un atrisināt problēmas saistībā ar izglītojamo mācību vietu trūkumu Baložu vidusskolā.

Projekts paredz Ķekavas vidusskolā ieviest mūsdienīgus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).

Savukārt Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos 280 izglītojamajiem. Skolas 1. stāvā plānots izbūvēt divas mācību klašu telpas (angļu un latviešu valodas apmācībām, dalītajām klasēm), divas grupu stundu telpas ar maināmām sienām, skolotāju telpu, aktu zāli ar paaugstinājumu, sanitāros mezglus un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.). Ēkas 2. stāvā izbūvēs astoņas mācību klašu telpas, divas skolotāju telpas, ventkameru, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi. Skolā tiks ieviesti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases). Projektā paredzēta divu jaunu dabaszinātņu (fizika, ķīmija) kabinetu iekārtošana, esošā sporta laukuma pārbūve atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports” un interešu izglītības programmu prasībām.

Kopējais plānotais finansējuma apmērs – 8 716 985,17 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 3 178 193 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 84 128,64 eiro un pašvaldības finansējums – 5 454 663,53 eiro. Plānotais projekta realizēšanas laiks ir no 2018. gada jūnija līdz 2020. gada decembra beigām.

 

Attīstības daļa

28.09.2018.

  Drukāt