Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225

 

Ķekavas Mūzikas skolas budžets

 

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām

 

 

  Drukāt