Izglītības programmā "Taustiņinstrumentu spēle"

 

Izglītības programmā "Stīgu instrumentu spēle" 

Izglītības programmā "Pūšaminstrumentu spēle" 

 

Izglītības programmā "Sitaminstrumentu spēle"

 

Izglītības programma "Vokālā mūzika"


Teorētiskie mācību priekšmeti – mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas literatūra

 

Interešu izglītība - Simfoniskais orķestris

  Drukāt