Aicinām sniegt informāciju par audzēkņu profesionālās ievirzes prioritātēm

Ar 1. septembri spēkā stāsies Ķekavas novada Domes 25. maijā izdotie saistošie noteikumi Nr.8/2017 „Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Aicinām vecākus līdz 24. augustam sniegt informāciju par bērna profesionālās ievirzes prioritāti Ķekavas Mūzikas skolā.


Ņemot vērā Ķekavas novada Domes šā gada 25. maijā izdotos saistošos noteikumus Nr.8/2017 „Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kas spēkā stāsies 2017. gada 1. septembrī, kā arī 27. maija Ķekavas novada domes sēdes lēmumu Nr.5.§2 „Par līdzfinansējuma apjomu  Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, aicinām vecākus sniegt informāciju par bērna profesionālās ievirzes prioritāti Ķekavas Mūzikas skolā.
 

Informāciju lūdzam iesniegt līdz 24. augustam!

 

  Drukāt