Aptauja: Ķekavas novadā pedagogi, skolēni un vecāki pozitīvi novērtē skolu darbību

Ķekavas novada pašvaldība skolu kvalitātes projekta ietvaros veikusi pedagogu, skolēnu un vecāku aptauju, kuras rezultāti liecina, ka  80% no aptaujas dalībniekiem pozitīvi novērtē novada skolu darbību.

 

Izmantojot izstrādātos kvalitātes vērtēšanas principus, aptaujāti tika visi Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, šo skolu 5., 6., 9. un 10.klases skolēni un viņu vecāki.  Kopumā piedalījušies vairāk kā 550 respondentu.

 

Apkopotie rezultāti rāda, ka 80% aptaujāto Ķekavas novada skolu darbību un izglītības programmu īstenošanu vērtē pozitīvi - Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas darbību pozitīvi novērtējuši 78% no aptaujātajiem, savukārt Daugmales pamatskolas darbību 87%  un Pļavniekkalna sākumskolas darbību 83% aptaujāto.

 

Vidēji 87% no aptaujātajiem skolēniem atzinuši, ka skolā jūtas droši un 77% atbildējuši, ka viņiem patīk mācīties savā skolā. Savukārt gandrīz visi skolās strādājošie pedagogi ir pauduši, ka viņiem patīk strādāt savā darbavietā. Aptaujas rezultāti parāda, ka 86% no skolēnu vecākiem uzskata, ka skola nodrošina viņu bērniem labu izglītības kvalitāti un viņi šo skolu ieteiktu arī citiem vecākiem.

 

Gan skolēni, gan pedagogi norādījuši, ka mācību stundu laikā bieži tiek zaudēts laiks organizatorisku jautājumu vai disciplīnas problēmu risināšanai. Savukārt vecāki izteikuši vēlmi saņemt lielāku atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir individuālas mācību vajadzības un papildus motivēšanu izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem viņu zināšanu un prasmju pilnveidošanā.

 

Apkopojot respondentu atbildes, rezultāti norāda arī to, ka visās Ķekavas novada skolās, tāpat kā arī daudzviet citur Latvijā, skolēni un viņu vecāki izjūt personāla un telpu trūkumu. Tā kā izglītības joma ir viena no Ķekavas novada pašvaldības lielākajām prioritātēm, tad vairāk kā puse no budžeta ir atvēlēta tieši izglītības jomai, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, piesaistītu jaunus darbiniekus un paplašinātu esošās telpas. Tā, piemēram, šogad ir plānots pabeigt moduļu tipa piebūves būvniecību pie Ķekavas vidusskolas, kā rezultātā nodrošinot mācību vietas papildus 300 skolēniem, kā arī uzsākt moduļu tipa piebūves un sporta laukuma  būvniecību pie Baložu vidusskolas. To realizējot, būs papildus mācību vietas 280 skolēniem. Savukārt pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta šogad ir  piešķirti 10,3 miljoni eiro, bet no valsts puses kā mērķdotācija ir plānota  4,3 miljonu eiro apmērā. 

 

Ķekavas novada pašvaldība izsaka pateicību visiem tiem pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem, kuri veltīja laiku un piedalījās aptaujā, lai novērtētu izglītības kvalitāti Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs un tas tiks ņemt vērā, pilnveidojot mācību iestādēs notiekošās darbības, lai nodrošinātu darba procesu norisi atbilstošā kvalitātē un veicinātu darba efektivitāti un piemērotību izglītības iestāžu vajadzībām.

 

Ķekavas novada pašvaldība Eiropas Savienības ‘’Erasmus +‘’ skolu kvalitātes projekta rezultātā ir izstrādājusi kvalitātes vadības sistēmu, ar kuru ir ieviesti vienoti izglītības kvalitātes novērtēšanas principi un metodes visās pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

 

Skolu kvalitātes projekta ‘’Erasmus+’’ laikā izstrādātā kvalitātes vadības sistēma nodrošina visu ieinteresēto pušu piedalīšanos izglītības kvalitātes novērtēšanā, aptaujājot gan skolotājus, gan skolēnus, gan viņu vecāku. Tā dod iespēju informāciju salīdzināt gan novada līmenī, identificējot vājās un stiprās puses novada skolās kopumā un pilnveidojamās darbības jomas, gan arī izglītības iestādes līmenī, lai katra izglītības iestāde spētu objektīvi novērtēt savas darbības kvalitāti.

 

 

Administratīvā pārvalde
05.06.2020.

 

  Drukāt