Ķekavas novadā ievziedu laikā Zelta kāzas nosvin Brikuļu ģimene

Ievziedu un ceriņu ziedēšanas laikā Ķekavas novadā 50 gadu kāzu jubileju 16. maijā nosvinēja Māra un Antons Brikuļi.  Apsveicam Zelta pāri un viņu kuplo ģimeni skaistajā dzīves jubilejā.


Pārdomājot dzīvi, Zelta pāris saka: „Dzīvē ir bijis kā jau dzīvē, kur jāizdzīvo katra stunda, diena, gadi, gan pērkons, krusa, lietus, sāpes, bet pāri visam - prieks, laime, mīlestība.”


Vēlot stipru veselību un možu garu kopdzīvē, Zelta pāri  novada Jaunu ideju centra lielajā zālē sveica Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un viņas pirmo vietnieku Andri Ceļmalnieku. Savukārt muzikālo veltījumu sniedza Jaunatnes iniciatīvu centra speciāliste un dziesminiece Elīzabeta Krēģere. 


Kā tad aizsākās Brikuļu ģimenes  kopdzīves ceļš?  Tālajā 1970. gada 16. maijā Māra „jā” vārdu deva Antonam Brikulim Ogres dzimtsarakstu nodaļā. Bet pēc diviem gadiem jauno sieviņu Antons ved uz Ķekavu - mežniecības māju „Riesti”, kur dzīvo vēl šobaltdien. Tolaik Antons strādā Jūrmalas MRS par mežsargu, bet Māra  - Rīgā, Dzelzceļnieku pārvaldē skaitļošanas centrā par inženieri programmētāju.


Drīz ģimenē ienāk dēls Jānis, vēlāk Uldis. Dēli tiek loloti un skoloti, lai iegūtu labu izglītību. Jānis pabeidz Mežrūpniecības fakultāti Jelgavā, bet Uldis – automehāniķa profesiju un turpina studēt.


Brikuļu ģimene ir pozitīvi aktīva, piedalās valstiskajos un politiskajos procesos – barikādēs Baltijas ceļā, piedzīvo un pārdzīvo privatizācijas procesus, privatizē īpašumus, ēkas, zemi. Dibina zemnieku saimniecību „Jauncīruļi”, veido turpmāko dzīvi. Bet tad Brikuļu ģimene piedzīvo un pārdzīvo dzīves melnāko dienu - jaunākā dēla Ulda dzīve traģiski apraujas 24 gadu vecumā. Dzīve piebremzējas, bet jārod spēks un jādzīvo tālāk.


Tālākais dzīves posms vairāk saistīts ar dēla Jāņa ģimeni, kurš dzīvo Lielvārdē. Ģimenes kopā būšana Ziemassvētkos, Jāņos un arī nozīmīgākās jubilejas reizēs ir pie Jāņa ģimenes, mazbērniem Alises un Linarda. Un tieši tur, vistuvāko cilvēku lokā, Māra un Antons nosvinēja Zelta kāzu jubileju. 


Māra un Antons aktīvi piedalās arī Ķekavas novadā organizētajos pasākumos, senioru ballēs, ar panākumiem dažādās izstādēs, piedalās rudens ražas svētkos, ziedu un tematiskajās izstādēs.


Brikuļu ģimene aprūpē savus īpašumus un ēkas. Zemes īpašumu lielāko daļu apstrādā, sadarbojoties ar Lauku atbalsta dienestu, bet visu nepieciešamo ģimenei izaudzē 0.3 ha platībā, kopj augļu dārzu. Māras lielais puķu dārzs, kur ziedi ir no agra pavasara līdz rudens salnām. Mājas solis jau vairāk balstās uz Antona stiprā pleca.
 

Un vēl Māras hobijs un sabiedriskais darbs, aktivitātes Ķekavas novada pensionāru biedrībā „Polārblāzma” padomē, līnijdejas, fotografēšana, ekskursiju organizēšana. Māra ir ieguvusi uztura konsultantes specialitātes profesiju.

 

Administratīvā pārvalde
18.05.2020.

 

  Drukāt