Ķekavas novada Sociālā dienesta darbinieki piedalās vadlīniju sagatavošanā

2020.gada aprīlī tipogrāfiski iespiestā veidā nāca klajā Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.


Metodika darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām un sociālo darbinieku apmācība īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ‘’Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās’’ ietvaros.


Metodikas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.


Metodika ietver metodisko materiālu drukātā formā, klātienes un tiešsaistes mācību programmas. Metodika izstrādāta un aprobēta, īstenojot klāties mācības pilotprojekta ietvaros.


Šis būs visu mūsu kopējā darba rezultāts!


Ar šādu saukli 2019.gada maijā tika uzsākta Pašvaldību sociālo darbinieku dalība Pilotprojektā "Metodika sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām", kurā iesaistījās šādu 17 pašvaldību sociālo dienestu 30 sociālie darbinieki – Aizputes novads, Burtnieku novads, Daugavpils pilsēta, Jaunjelgavas novads, Ķekavas novads (Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ligita Bane un sociālā darbiniece darbam ar pieaugušām personām Ivanda Strode), Lielvārdes novads, Limbažu novads, Lubānas novads, Mazsalacas novads, Ozolnieku novads, Rēzeknes novads, Saldus novads, Rēzeknes pilsēta, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Tukuma novads un Valmiera.


Pilotprojekts notika no 2019. gada 2. maija līdz 31. oktobrim. Tā ietvaros notika klātienes apmācības - Rīgā (nodibinājuma ‘’Centrs Dardedze’’ telpās), tiekoties uz divām dienām reizi mēnesī. 


Metodiku sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām izstrādi īstenoja personu apvienība, kura sastāv no biedrības ‘’Centrs MARTA’’, nodibinājuma ‘’Centrs DARDEDZE’’, biedrības ‘’SKALBES’’, SIA ‘’Mācību centrs MKB’’ un SIA ‘’Ideju kapitāls’’. Metodikas ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls un apmācību programmas – klātienes un tiešsaistes. Iepriekš minētie metodikas izstrādātāji (ekspertu komanda) bija sagatavojuši metodisko materiālu un tā 4 pielikumus un klātienes apmācību programmu, kuras pilotprojekta ietvaros tika aprobētas. Aprobēšana nozīmē to, ka katrs pilotprojekta dalībnieks savā ikdienas praksē sociālajā dienestā darbā ar vardarbībā cietušām un/vai vardarbību veikušām personām sešu mēnešu garumā, izmēģināja un "pārbaudīja", kā materiālā sniegtā informācija strādā praksē. Tāpat pilotprojekta laikā tika aprobēta arī klātienes mācību programma, par tās saturu sociālie darbinieki sniedza komentārus ekspertu komandai.


Šī ir otrā (pirmā ir sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem) no deviņām metodikām, kuras Labklājības ministrija projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros tika izstrādāta un aprobēta. Ekspertu komandas tad strādāja jau pie nākošajām divām metodikām – darbam ar ģimenēm ar bērniem un darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām, kuru pilotprojektos piedalījās un ieguldīja savu personīgo sniegumu Ķekavas novada Pašvaldības iestādes ‘’Sociālais dienests’’ sociālie darbinieki.

 

Sociālais dienests
06.05.2020.

 

 

  Drukāt