Attīstot Ķekavas novadu, šogad dubultojies publisko iepirkumu skaits

Ķekavas novada pašvaldība šogad aktīvi strādājusi pie plānoto darbu īstenošanas novada attīstības labā, ko apliecina gan jau realitātē redzamais veikums – piemēram, uzlabotie ielu un ceļu segumi, izbūvētās gājēju ietves un apgaismojums, pilnveidotā izglītības iestāžu infrastruktūra, - gan arī  izsludināto publisko iepirkumu skaits, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir dubultojies.
 

Pēc pašvaldības Iepirkumu komisijas sniegtajiem datiem, uz 2018. gada novembri jau ir izsludināti 56 publiskie iepirkumi, kas ir divreiz vairāk nekā 2017. gadā, kad visā gada griezumā bija veikti 27 iepirkumi. 
 

Analizējot publisko iepirkumu jomas, tad pamatā tie attiecas uz ielu un ceļu, izglītības infrastruktūras  jautājumiem –, piemēram,  ielu rekonstrukcijas un remonti, gājēju un veloceliņu projektēšana un izbūve, apgaismojuma izbūve, sporta laukuma izbūve Rāmavā, Daugmales pamatskolas fasādes siltināšana, bērnudārza “Zvaigznīte”  energoefektivitātes uzlabošana Valdlaučos, moduļa tipa būves projektēšana un būvniecība pie Ķekavas vidusskolas utt.
 

Nozīmīga daļa iepirkumu vērsta uz vides labiekārtošanu un ģimenēm ar bērniem draudzīgas vides radīšanu – piemēram, tika izsludināti iepirkumi par bērnu rotaļu elementu piegādi un uzstādīšanu Ķekavas novadā, kā arī teritorijas labiekārtošanu bērnu rotaļu laukumam Valdlaučos. Kā rezultātā bērnu rotaļu laukumi ir papildināti ar jauniem, moderniem un skaistiem rotaļu elementiem.
 

Tāpat iepirkumu rezultātā tiek nodrošināts, piemēram, tādas jau, iedzīvotājiem pašiem par sevi saprotamas lietas, kā transporta pakalpojumi novada skolēnu un kolektīvu pārvadāšanai, pārtikas produktu piegāde Ķekavas novada sociālā aprūpes centra iemītniekiem, elektroenerģijas iegāde pašvaldībai un tās iestādēm – skolām, bērnudārziem, ambulancei, sporta klubiem, kultūras un Tautas namiem utt. 
 

Izvērtējot Iepirkuma komisijas darba apjomu un ievērojot labas pārvaldības principus, kas paredz arī taisnīgu samaksu par kvalitatīvi padarītu darbu, dome atbalstīja ieceri no 2019. gada janvāra palielināt iespējamo maksimālo apmaksājamo darba stundu skaitu, proti, komisijas priekšsēdētājam un tā vietniekam līdz 60 stundām mēnesī un komisijas locekļiem  - līdz 40 stundām mēnesī. Šeit jāuzver, ka tas ir maksimāli pieļaujamais stundu skaits, jo samaksa tiek veikta par  faktiski nostrādātajām stundām atbilstoši pārbaudāmām darba laika uzskaites atskaitēm.

 

Administratīvā pārvalde

15.11.2018.

  Drukāt