Pieredzes apmaiņas seminārā Ķekavas novadā pulcējas vairāk nekā 30 nozares profesionāļi

Novembra sākumā Ķekavas novadā notika Pierīgas bāriņtiesu seminārs, pulcējot vairāk nekā 30 kolēģus no Pierīgas bāriņtiesām. Aizvadītajā seminārā tika diskutēts par bāriņtiesu un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) sadarbību vecāku domstarpību lietās un problēmām ar metodiskās palīdzības saņemšanu no VBTAI.
 

Seminārā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas pārstāvis dalījās pieredzē, kas gūta braucienā uz ASV viesģimenēm kopā ar darba grupu, kurā ietilpa arī VBTAI pārstāvji. ASV redzētais esot darba grupas dalībniekus patīkami pārsteidzis un pretēji sabiedriskajā telpā bieži izplatītajam viedoklim par korupcijas pazīmēm ASV viesprogrammu norisēs un bērnu interešu neievērošanu, ticis konstatēts, ka šajās viesprogrammās bērnu intereses tiek ievērotas ļoti augtā līmenī un netika konstatētas nekādas korupcijas vai slēptās adopcijas pazīmes!
 

Paldies Ķekavas novada domes priekšsēdētājai Viktorijai Bairei par aktīvu dalību seminārā, kā arī Daugmales multifunkcionālā centra darbiniekiem par jauko uzņemšanu!


Ķekavas novada bāriņtiesa

15.11.2018.

  Drukāt