Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.

 

Ķekavas novada pašvaldība organizē publisko apspriešanu, lai noskaidrotu Ķekavas novada iedzīvotāju viedokli par iespēju nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi” uzstādīt radio balstu H-30m.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas no 2018.gada 13. novembra līdz 11.decembrim (ieskaitot).

 

Publiskās apspriešanas prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 28.novembrī no plkst. 18:00- 20:00, Katlakalna Tautas namā, adrese: Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

 

Publiskās apspriešanas aptaujas anketas pieejamas pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Ķekavas pagastā. Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski – aizpildi, paraksti ar savu elektronisko parakstu un nosūti uz e-pastu novads@kekava.lv.

Aptaujas anketa pieejama šeit:

 

 

Papildus informāciju par nekustamā īpašuma “Katlakalna kapi” attīstības priekšlikuma publisko apspriešanu iespējams uzzināt pašvaldības centrālās administrācijas ēkas 14.kabinetā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) un www.kekavasnovads.lv.

 

Teritorija, uz kuru attiecas attīstības priekšlikums:

 

Vizualizācijas:

 

Kontakti uzziņām un ierosinājumu iesniegšanai –

adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavs novads, LV-2123

e-pasts: novads@kekava.lv

tālrunis: 67847161

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.11.2018.

  Drukāt