SIA “Baložu siltums” paziņojums

2018. gada 7. novembrī SIA “Baložu siltums” ir savlaicīgi iesniedzis izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu samazinātu ražošanas tarifu 42,55 EUR/MWh apmērā, kas saistīts ar plānotās biomasas katlumājas būvniecību un Baložu un Titurgas katlumāju savienošanu kopējā siltumapgādes sistēmā. Uzņēmuma turpmākā attīstība ietver pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt ilgtspējīgu, stabilu un zemu siltumenerģijas ražošanas tarifu. Projektiem ir piešķirts specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” programmas Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums.


Projektu ietvaros tiks paaugstināta siltuma avotu efektivitāte, kā arī nodrošināta pāreja no fosilā uz biomasas kurināmo, kas izmaksu ziņā ir lētāks un videi draudzīgāks kurināmā veids. Tā rezultātā siltumenerģija kļūs ne tikai “zaļāka”, bet radīsies arī izmaksu ekonomija – provizoriskais jaunais ražošanas tarifs ir plānots par 12 % zemāks, salīdzinot ar spēkā esošo ražošanas tarifu, kas ir balstīts uz dabasgāzes kurināmā izmaksām. Tiek prognozēts, ka jaunais samazinātais ražošanas tarifs stāsies spēkā 2019. gada septembrī.


Lai arī SIA “Baložu komunālā saimniecība” 2018. gada septembri ir iesniegusi siltumenerģijas gala tarifa paaugstinājumu, tas nav saistīts ar ražošanas tarifa pieaugumu, bet gan ar neparedzētiem izdevumiem, kas ir radušies SIA “Baložu komunālā saimniecība” pagājušā gada laikā saistībā ar gala tarifa apstiprināšanu ar vairāku mēnešu laika nobīdi. Pēc biomasas projekta realizēšanas tiek plānots arī siltumenerģijas gala tarifa samazinājums.


Sabiedrisko attiecību daļa

07.11.2018.

  Drukāt