Aicina novada uzņēmējus uz "Social&Creative" apmācībām Siguldā

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās strādājošie sociālie un radošie uzņēmēji aicināti piedalīties projekta apmācību moduļa noslēguma seminārā, kas notiks šī gada 29. novembrī Siguldā jaunatklātajā kultūras centrā "Siguldas devons".


Četru apmācību moduļa mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos.
 

Trīs iepriekšējos apmācību semināros dalībniekiem bija iespēja gan lekciju, gan darba grupu ietvaros apgūt dizaina domāšanas principus produkta vai pakalpojuma attīstībā, digitālā mārketinga pamatprincipus, virzot savu lolojumu tirgū, intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismus, efektīvas komandas veidošanas prasmes, kā arī uzzināt par izaicinājumiem, ar ko jaunam uzņēmējam jāsastopas, ja vēlas uzzsākt eksporta virzienu. Papildus teorijai apmācību semināru dalībnieki varēja iepazīt praktiskus pieredzes stāstus un atziņas, ko atklāja jau veiksmīgi strādājoši sociālie un radošie uzņēmēji no Latvijas un Igaunijas. 
 

Ceturtā, noslēdzošā apmācību semināra galvenā tēma būs saistīta ar investīciju piesaistes jautājumiem biznesa idejas izaugsmei. Dalībniekiem būs iespēja gan papildināt savas zināšanas par virzieniem atbalsta finanšu avotu meklēšanā, gan prezentēt pārrobežu sadarbības biznesa idejas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs, apbalvojot trīs labākās Latvijas un Igaunijas jauno sociālo un radošo uzņēmēju kopīgi radītās idejas. Semināra noslēgumā interesentiem būs iespēja uzzināt detalizētu un izvērstu informāciju par šobrīd aktuālajiem atbalsta pasākumiem tieši uzņēmējiem Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.   
 

Reģistrācija apmācībām līdz š.g. 26. novembrim: https://ej.uz/estlatdevons


Apmācību semināra darba valoda:
angļu valoda


Semīnara darba kārtība pieejama šeit.


Norises vieta: 
kultūras centrs “Siguldas devons”, Pils iela 10, Sigulda
 

Dalība apmācību seminārā bez maksas; no  viena uzņēmuma aicināti piedalīties ne vairāk kā divi pārstāvji.
 

Ieskats iepriekšējos apmācību semināros, kā arī prezentācijas pieejams: http://rpr.gov.lv/ieviesana-socials-un-radoss/

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā:  https://www.facebook.com/latestsocialandcreative/
 

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 projekta "Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs" (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2019. gada maijam, sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam "Jauno uzņēmēju centrs "Jobs&Society"", Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību "Sociālās inovācijas centrs".
 

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 3. janvārim uzņēmēji aicināti pieteikt savus projektus dalībai un atbalsta saņemšanai programmā – vairāk informācijas skatīt programmas interneta vietnē: https://estlat.eu/en/we-support/entrepreneurship#.

 

Kontakti papildus informācijai:

Laura Kindzule

Rīgas plānošanas reģiona projekta „Social & Creative“ vadītāja

Tālr.:   + 371 6 7559820, e-pasts: laura.kindzule@rpr.gov.lv

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija

www.rpr.gov.lv

06.11.2018.

 

 

 

 

  Drukāt