“Eko dienās” nodotas vairāk nekā 26 tonnas lielgabarīta un elektropreču atkritumu

Ķekavas novadā 27. un 28. oktobrī notika "Eko dienas", kuru laikā iedzīvotāji bez maksas varēja nodot nederīgās elektropreces un lielgabarīta atkritumus. Akcija ir noslēgusies raženi -  kopumā iedzīvotāji divu dienu laikā nodeva 26,38 tonnas ar lielgabarīta un elektropreču atkritumiem. No tām 9,26 tonnas bija nolietotas elektroierīces, bet pārējais apjoms  17,12 tonnas – lielgabarīta atkritumi.


Akciju organizēja vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību. Tās laikā, vairākās novada vietās, atradās liela izmēra atkritumu konteineri, kuros iedzīvotāji varēja bez maksas atstāt sadzīvē̄ nederīgus lielgabarīta un elektropreču atkritumus.
 

 

Kā pareizi turpmāk rīkoties ar šiem atkritumiem?
 

Teju katrās mājās ir atrodams vai ik pa laikam uzrodas kāds nestrādājošs mobilais tālrunis, vēsturisks videomagnetofons, savu laiku nokalpojis putekļu sūcējs vai salauzts motorizēts rotaļu auto – vārdu sakot, savu laiku nokalpojušas un lietošanai vairs nederīgas elektroierīces un sadzīves tehnika. Ko iesākt ar šiem priekšmetiem?
 

Elektroierīces, visdažādākā veida sadzīves tehniku un elektroniku nedrīkst tā vienkārši izsviest sadzīves atkritumos. Šo ierīču sastāvdaļas, piemēram, mikroshēmas, mēdz saturēt virkni videi un cilvēka veselībai bīstamu vielu, tostarp, tādus smagos metālus kā svins, kadmijs, dzīvsudrabs u.c.  Izmetot šos priekšmetus kopā ar sadzīves atkritumiem vai kur pagadās, pastāv risks, ka kaitīgās vielas nonāks apkārtējā vidē, augsnē un gruntsūdeņos, attiecīgi kas ar laiku negatīvi ietekmēs cilvēku un dzīvnieku veselību. Īpaša uzmanība pievēršama ledusskapjiem un saldētavām, kuru aukstumiekārtās tiek izmantots freons – gāze, kas sekmē Zemes atmosfēru sargājošā ozona slāņa noārdīšanās  procesu.
 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, iedzīvotājiem savu laiku nokalpojusī sadzīves tehnika ir jānodod specializētajos atkritumu šķirošanas laukumos. Līdz brīdim kamēr šāds laukums tiks atvērts Ķekavas novadā, tiks rīkotas šādas lielgabarīta/elektropreču vākšanas “Eko dienas”, kuras norisināsies vienu reizi ceturksnī. Savukārt ārpus akcijas laika SIA "Clean R" iedzīvotājiem, kuriem būs nepieciešama nolietoto elektroierīču vai lielgabarīta atkritumu savākšana no iedzīvotāja adreses, šādu pakalpojumu piedāvās pa maksu 12,69 EUR/m3 ar PVN. Atkritumu izvešana notiks pēc pieteikuma, individuāli vienojoties par izvešanas kārtību ar SIA “Clean R” uzņēmuma klientu centru. Aicinām pieteikumus sūtīt uz e-pastu kc@cleanr.lv vai zvanīt pa tālruni 67111001.  
 

Nododot šīs nederīgās lietas, mēs kopā esam paveikuši labu un videi draudzīgu darbu, jo tie tālāk tiks pārstrādāti atbilstošā un videi draudzīgā veidā. Nodotā tehnika tālāk nonāks pārstrādes centros, kur to izjauks, atdalot plastmasu un citas pārstrādei derīgās sastāvdaļas. Bet ikviena iedzīvotāja ieguvums – mājoklis atbrīvots no nederīgām lietām un vide ir kļuvusi drošāka, jo elektriskās un elektroniskās iekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, tās satur sastāvdaļas, kas, nonākot vidē vai saskarē ar cilvēku, var būt ļoti kaitīgas.
 

Iedzīvotāju ievērībai – nākošā akcija notiks 2019. gada janvāra sākumā.

 

SIA "Clean R"

05.11.2018.

  Drukāt