Palielinās šķiroto atkritumu konteineru skaitu

Apzinoties problēmas ar šķiroto atkritumu savākšanu un meklējot risinājumus, 31. oktobrī Ķekavas novada pašvaldības, komunālo dienestu (“Ķekavas nami” un “Baložu komunālā saimniecība”) un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “Clean R” vadība personīgi apsekoja atkritumu laukumus novadā, lai, visām pusēm klātesot, identificētu faktisko situāciju un lemtu par tālākajiem soļiem situācijas sakārtošanai.


Redzētais vēlreiz apliecināja, ka problēmas ir tieši ar šķiroto atkritumu, nevis ar sadzīves atkritumu izvešanu, tāpēc šīs problēmas risināšanas nolūkos tika nolemts, ka:

  1. visos atkritumu savākšanas laukumos tiks divkāršots, citviet pat trīskāršots šķiroto atkritumu konteineru skaits,
  2. šo sestdien, 3. novembrī, SIA “Clean R” nodrošinās papildu atkritumu izvešanas reisus, lai atkritumu laukumi uz to brīdi būtu pilnībā tukši, kas ļautu pēc tam efektīvāk izvērtēt gan atkritumu konteineru skaita un to izvešanas biežuma pietiekamību, problēmas un cēloņus.

Ja arī pēc 3. novembra situācija nebūs uzlabojusies, Ķekavas novada pašvaldība aicina arī iedzīvotājus, kā līdz šim būt aktīviem un  par problēmām ziņot, sūtot informāciju un fotofiksāciju uz e-pastu: atkritumi@kekava.lv.


Ķekavas novada pašvaldībai ir būtiski nodrošināt pēc iespējas plašākas šķiroto atkritumu iespējas un kvalitatīva atkritumu savākšanas pakalpojuma nodrošināšanu, tāpēc šis jautājums pēdējos mēnešos ir viens no svarīgākajiem pašvaldības dienaskārtībā.


Ik nedēļu tiekoties ar pašvaldības komunālajiem dienestiem – SIA “Ķekavas nami” un SIA “Baložu komunālā saimniecība” atkritumu apsaimniekošana, jo īpaši šķiroto atkritumu savākšana,  ir bijis prioritārs jautājums.  Tāpēc pašvaldības izpilddirektora p.i. Andra Volanska uzdevumā komunālie dienesti ir sagatavojuši atkritumu konteineru punktu/laukumu izvērtējumu, kā tos varētu pielāgot, lai tur nodrošinātu plašākas atkritumu šķirošanas iespējas.     


Ņemot vērā, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums visā pasaulē, tostarp Latvijā, kļūst aizvien dārgāks,  pašvaldības ieskatā atkritumu šķirošana ir ļoti būtiska ne tikai no dabai draudzīga dzīves veida piekopšanas, bet arī tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā samazināt savas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotie atkritumi tiek izvesti bez maksas. Samazinoties kopējam sadzīves atkritumu daudzumam, līdz ar to samazinās summa par atkritumu izvešanu.


Sabiedrisko attiecību daļa

31.10.2018.

  Drukāt