Īstenots projekts uzņēmējdarbības attīstībai

Oktobrī pabeigti būvdarbi Ziemeļu ielā, Ķekavā, kur sakārtota publiski pieejamā ielu infrastruktūra, lai šajā Ķekavas novada teritorijā veicinātu jaunu uzņēmumu ienākšanu, kā arī sniegtu iespējas attīstīties jau esošajiem komersantiem, tādejādi veicinot jaunu darbavietu rašanos un novada kopējo izaugsmi.

Ceļa atjaunošanas darbi notika 4,3 km garumā no autoceļa A7 līdz A5, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros. Ķekavas pagasta teritorijā šī ir trešā visintensīvāk noslogotākā pašvaldības iela, kuru regulāri izmato smagās kravas automašīnas no dažādiem uzņēmumiem, piemēram, “Simeks”, “Teiko”, “AM Energy”, “HRX”, “HC Betons”, “Putnu fabrika Ķekava”, “Löfbergs Baltic”, “Lautus”, “Glastik”.


Lai nodrošinātu ERAF projekta nosacījumus, ceļa atjaunošanas darbi realizēti sadarbībā ar finiera lokšņu un koka paneļu ražošanas uzņēmumu SIA “Glastik”, kas projekta ietvaros bija pašvaldības sadarbības partneris un atbilstoši nosacījumiem radījis 3 jaunas darbavietas, kā arī ieguldījis investīcijas sava uzņēmuma attīstībā.


Projekts tika uzsākts 2016. gadā, kad pašvaldība iesniedza projekta idejas konceptu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), pirms tam apzinot iespējamo sadarbības partneri no uzņēmumu vidus un nepieciešamo finansējumu Ziemeļu ielas virskārtas apstrādei.


2018.gada oktobrī, pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un būvvaldes saņemtās atzīmes par būvdarbu paveikšanu, projekts ir noslēdzies.


Lai realizētu Ziemeļu ielas kapitālo pārbūvi, Ķekavā dome papildus piešķīra 105 000 eiro, tādējādi veikto darbu rezultātā pagarinot šī ceļa kalpošanas laiku līdz desmit gadiem. Projekta kopējās izmaksas ir 169 130 eiro, no kuriem gandrīz 45 913 eiro segs ERAF.


Projekts Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/008 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā” īstenots ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 


Sabiedrisko attiecību daļa

30.10.2018.

  Drukāt