Konferencē diskutē par aktīvu dzīvesveidu un labajiem prakses piemēriem Latvijas novados

Ceturtdien, 25. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra organizēja konferenci, lai informētu par trīs gadus ilga Erasmus+ sports projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā” norises gaitu, gūtajām atziņām, lielākajiem izaicinājumiem un sasniegtajiem rezultātiem.


Konferenci “Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakses Latvijā” atklāja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, uzsverot, ka šajā elektronisko ierīču, sociālo tīklu un aizņemtības laikmetā nevajadzētu aizmirst galveno – atrast laiku sev. “Šī konference ir lieliska iespēja, lai atskatītos uz veselīga dzīvesveida aktivitāšu iespējām ne tikai Ķekavas novadā, bet dalītos pieredzes stāstos arī ar citām Latvijas pašvaldībām. Šodien mums ir iespēja vienam otru iedvesmot, lai šajās sajūtās turpinātu dalīties ar savām ģimenēm, bērniem, kolēģiem un draugiem!”


Konference tika organizēta, kā Erasmus+ Sports projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā” noslēdzošais posms. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule norāda, ka dalība projektā novada iedzīvotājiem nesusi vairākus būtiskus ieguvumus, piemēram, no 2016. gada būtiski pieaudzis pieejamais dažādo fizisko aktivitāšu skaits. Apzinātas iedzīvotāju vēlmes pēc noteiktām fiziskajām aktivitātēm un pašvaldības iespējas to īstenošanai.


Projekta laikā organizētas ļoti daudz bezmaksas aktivitātes un pasākumi, kā iedzīvotāju iecienītākie un apmeklētākie minami “Veselības apļi”, Lielo spēļu vakari dažādās novada teritorijās, Senioru sporta svētki, dažāda veida vingrošanas kā arī atraktīvie pasākumi visai ģimenei “Lecam vasarā!” un “Ķekava naktī”, kuru apmeklējuši ap 300 cilvēkiem.


Ar pieredzes stāstiem un labās prakses piemēriem par fizisko aktivitāšu popularizēšanu iedzīvotāju vidū dalījās arī Ogres, Jēkabpils un Ventspils, Ķekavas pašvaldību pārstāvji, savukārt par valsts politikas iniciatīvām veselību veicinošu fizisko aktivitāšu atpazīstamības veicināšanā uzstājās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra. Radošas idejas bērnu atraktīvai iesaistei sportisko aktivitāšu nodarbībās sniedza Latvijas Vieglatlētikas savienības direktors Kaspars Gabaliņš-Brikša.


Konferences otrajā daļā visiem dalībniekiem bija iespēja izmēģināt praktiskās aktivitātes. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras ideja ir par aktīvu dzīvesveidu, tāpēc šajā daļā tika sarīkota  telpu orientēšanās, Lielo spēļu iepazīšana un vingrošanas veidi dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem brīvā dabā, kā arī nūjošana.

 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra bija viena no divām organizācijām Latvijā, kas 2015. gadā ieguva iespēju īstenot veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas projektu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Lai saņemtu ES finansējumu šim mērķim, Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra piedalījās Eiropas līmeņa projektu konkursā, kur kopumā bija iesniegti vairāk kā 330 pieteikumu no daudzām Eiropas valstīm.


Bildes no konferences: Sabiedrisko attiecību daļa

 

26.10.2018.

  Drukāt