Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršogas” izstrādes procedūru

Detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2018.gada 8.novembrī plkst.17.30 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 14. kabinetā.

 

Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju un dvīņu māju būvniecība Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1), atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

 

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (14.kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Telpiskās plānošanas daļa

24.10.2018.

  Drukāt