Ķekavas novada pašvaldība atgādina: ēkās, kurās nebūs deklarēta vismaz 1 persona, pieaugs nekustamā īpašuma nodokļa likmes

No 2019. gada 1. janvāra stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ķekavas novadā”, kas paredz būtiskas izmaiņas nodokļa objektiem, kuros nebūs deklarēta neviena persona.

 
Noteikumi ietekmēs dzīvojamās mājas un dzīvokļus, kuros taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 nebūs deklarēta vismaz viena persona, kas ir rezidents. Ja ēkā nebūs deklarēta vismaz viena persona, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme tiks piemērota 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Ja ēkā būs deklarēta vismaz 1 persona, NĪN likmes tiks piemērotas 0,2% - 0,6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.
 

 

Izņēmumi, uz kuriem noteikumi neattieksies:

  1. Dārza mājas un vasarnīcas platībā līdz 40 m2 (ieskaitot);
  2. Ekspluatācijā nenodotās ēkas - jaunbūves, kuru būvatļaujām nav beidzies derīguma termiņš.


NĪN par zemi paliek nemainīgi tāds, kā noteikts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, t.i., 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
 

Lai izvairītos no paaugstinātās NĪN likmes piemērošanas, Ķekavas novada pašvaldība aicina dzīvojamajās mājās vai dzīvokļos deklarēt vismaz vienu personu. Deklarēt dzīvesvietu Ķekavas novadā iespējams šādos veidos:

 

Papildus informācija par dzīvesvietas deklarāciju pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.
 

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par jaunajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī informācija par pārejām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinos un atvieglojumu nosacījumos pieejama Ķekavas novada mājaslapā.

 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

23.10.2018.

 

  Drukāt