Skaidrojums par atkritumu apsaimniekošanas situāciju

Ņemot vērā iedzīvotāju un mediju jautājumus, Ķekavas novada pašvaldība sagatavojusi savu situācijas skaidrojumu par jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli un konteineru nomas maksu.
 

2018. gada 31. augustā beidzās līgums ar esošajiem atkritumu apsaimniekotājiem, un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu pašvaldībai bija pienākums organizēt iepirkumu procedūru, izvēloties apsaimniekotāju savā teritorijā, kas tika arī veikts.
 

Atbilstoši arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem tika noteikts, ka novadā būs viena atkritumu apsaimniekošanas zona, līdz ar to veicinot: pirmkārt, ka pakalpojuma sniedzējiem ir pieredze tik lielas teritorijas apkalpošanā, otrkārt - uz lielāku apjomu pretendenti var piedāvāt zemāku cenu. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma rezultātā tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, proti, lētākā cena, ko šajā iepirkumā piedāvāja SIA “CleanR”.
 

Tā kā Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā termiņā iepirkuma rezultāti netika pārsūdzēti un arī nebija saņemts neviens lūgums veikt kādu labojumu, kas būtu, iespējams,  radies kādas aritmētiskas kļūdas gadījumā, pašvaldība noslēdza līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, proti, SIA “Clean R” par to, ka sākot ar 2018. gadu 1. septembri tas nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu visā Ķekavas novadā. Šo iepirkuma līgumu pašvaldība noslēdza, ievērojot pretendenta SIA “Clean R” piedāvāto līgumcenu, kas cita starpā paredzēja viena sadzīves atkritumu konteinera vidējo nomas maksu gadā 2,53 eiro apmērā bez PVN.  Arī Iepirkumu uzraudzības birojs pirmajā vēstulē pašvaldībai pauž savu viedokli, norādot, ka jāņem vērā iepirkuma rezultāti.
 

Jāpiebilst, ka šajā iepirkumā konteineru nomas maksa tika izdalīta atsevišķi, jo daudziem iedzīvotājiem  jau ir iegādāti savi atkritumu konteineri, par kuru nomu nav jāmaksā. Arī iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju pakalpojuma cenā bija iekļauta konteineru nomas maksa, tikai tā nebija izdalīta atsevišķi, līdz ar ko iedzīvotāji, kuriem jau bija savā īpašumā konteineri,  tik un tā maksāja par tā nomu, tādējādi pārmaksājot par pakalpojumu. 
 

Tā kā jebkura pakalpojuma ieviešanas vai maiņas sākumposms nav viegls ne pakalpojuma pasūtītājam, ne izpildītājam, pašvaldība ar “Clean R” septembrī strādāja cieši kopā, lai atkritumu apsaimniekotāja maiņa noritētu pēc iespējas gludāk un tiktu sniegts  pēc iespējas kvalitatīvāks pakalpojums pārejas periodā (pie apstākļiem, kad daudzi iedzīvotāji un namu apsaimniekotāji vēl nebija noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, un līdz ar to nevarēja stabilizēt izvešanas grafikus un apjomus).
 

Paralēli šo jautājumu risināšanai pašvaldībai ar SIA “Clean R” nācās sēsties pie sarunu galda, lai risinātu ar pašvaldību nesaskaņotu maksas paaugstināšanu par atkritumu konteineru nomu. Proti, SIA “Clean R” septembrī vienpusēji paaugstināja maksu par konteineru nomu, piemērojot vidējo maksu 2,53 eiro bez PVN nevis gadā, bet gan mēnesī.
 

Šāda rīcība nav saskaņota ar pašvaldību un tā, pēc pašvaldības ieskatiem, neatbilst ne Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, ne atklātā iepirkuma konkursa rezultātiem, ne arī noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem.
 

Konstatēt, ka ar pašvaldību nesaskaņota konteineru nomas maksas tiek piemērota, un vērsties pie “Clean R”, ka tā nav atbilstoša noslēgtajam līgumam, varēja tikai pēc pirmā rēķina izrakstīšanas. 
 

2018. gada 18. septembrī pašvaldība saņēma atkritumu apsaimniekotāja vēstuli par konteineru nomas maksu, kurā norādīts, ka sākot ar 2018. gada 1.septembri “Clean R” piemēros iedzīvotājiem citu nomas maksu, proti, atsaucoties uz aritmētisku kļūdu savā piedāvājumā (līdzīgu viedokli pauž arī Iepirkumu uzraudzības birojs otrajā vēstulē pašvaldībai), SIA “Clean R” uzskata par iespējamu konteinera gada nomas maksu attiecināt uz ikmēneša maksājumu, kas būtiski palielina iedzīvotāju maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu.
 

Šādam skaidrojumam nepiekrīt pašvaldība, jo uzskata:

 

  1. pašvaldības Iepirkuma komisija (sešu cilvēku sastāvā) izskatīja pretendentu piedāvājumus, un tai nebija pamata apšaubīt pretendenta iesniegto  konteinera nomas maksu mēnesī un gadā, jo  visi pretendenti bija iesnieguši vienādu summu uz mēnesi un gadu. Tā kā iepirkums notiek Elektroniskajā iepirkuma sistēmā,  Iepirkumu komisija vērtēja tur iesniegto piedāvājumu (tostarp, kur bija norādīta konteinera nomas maksa gadā, proti, 2,53 eiro bez PVN).
  2. tā nav aritmētiska kļūda, jo, norādot piedāvājumā konteinera nomas maksu, netiek izmantota nekāda matemātiskā formula. Jāpiebilst, ka pretendents var lūgt veikt aritmētisku kļūdu labojumus Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā termiņā, proti, Iepirkuma komisijas lēmuma pārsūdzēšanas termiņā, iesniedzot iesniegumu par procedūras pārkāpumu. Šāds lūgums ne pašvaldībai, ne Iepirkumu uzraudzības birojam netika izteikts.    


Lai pārrunātu jautājumu par konteineru nomas maksu, oktobra pirmajā nedēļā tikās Ķekavas novada domes un jaunā atkritumu apsaimniekotāja “Clean R” vadība. Tikšanās laikā abas puses atzinīgi novērtējušas līdzšinējo kopīgo sadarbību, operatīvi risinot problēmas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, un vienojās par tālākiem soļiem, lai novērstu konstatētās nepilnības nākotnē un veicinātu lielāku iedzīvotāju iesaisti dalīto atkritumu šķirošanā.


Savukārt konteineru nomas maksas jautājumā abas puses izteica savus pamatojumus un piedāvājumus situācijas risināšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldība nepiekrīt konteineru nomas maksas paaugstinājumam un šobrīd šajā jautājumā pastāv atšķirīgi viedokļi, tad pašvaldība šonedēļ atkārtoti nosūtīs pretenziju vēstuli SIA “Clean R”, izsakot rakstiski savus argumentus un prasības attiecībā uz konteineru nomas maksu, un lūgs sadarbības partnerim nekavējoties sniegt izvērstu atbildi.
 

Ja arī pēc “Clean R” atbildes vēl joprojām abām pusēm pastāvēs atšķirīgi viedokļi par konteineru nomas maksu, tad pašvaldība, pārstāvot iedzīvotāju intereses,  turpinās risināt šo jautājumu, ejot juridiski tiesisku ceļu - proti, vēršoties tiesā, lai tā sniegtu savu neatkarīgo kompetento viedokli (tās lēmums būs saistošs abām pusēm).
 

Kamēr tiek risināts konteineru nomas maksas jautājums, pašvaldība aicina iedzīvotājus izvērtēt iespēju iegādāties jaunus vai lietotus standarta atkritumu konteinerus savā īpašumā, līdz ar to klientam turpmāk nebūs jāmaksā nomas maksa un ilgtermiņā tā ir ekonomiskāka izvēle. Iedzīvotāji var iegādāties konteinerus gan no “Clean R”, gan arī no kāda cita uzņēmuma (piemēram, internetveikalos, saimniecības un būvniecības preču veikalos u.c.), kas piedāvā standarta atkritumu konteinerus.
 

Ar katru gadu atkritumu apsaimniekošana paliek arvien dārgāka. Viens no veidiem, kā ikviens var samazināt maksu par nešķiroto atkritumu savākšanu,  ir atkritumu šķirošana - mazāka izvedamo nešķiroto atkritumu apjoma - mazāka maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šķirotos atkritumus (papīru/kartonu, stiklu, PET/plastmasu) izved bez maksas.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

11.10.2018.

  Drukāt