Turpinās daudzdzīvokļu mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19/k-7 siltināšanas darbi

Siltināšanas darbi daudzdzīvokļu mājā Ķekavā, Gaismas ielā 19/k-7 operatīvi virzās uz priekšu, oktobrī jau izpildīti vairāk kā 50% no veicamajiem darbiem.
 

Būvdarbu veicējs SIA “A Celtne” nodrošina darbu izpildi saskaņā ar sākotnēji plānoto kalendāro grafiku. Pabeigta jumta siltināšana un jumta pārseguma hidroizolācijas ieklāšana, nosiltinātas ārsienas un atjaunoti balkoni ēkas ziemeļu fasādē, jauno apkures sezonu varēs iesākt ar pārbūvēto un modernizēto ēkas apkures sistēmu, pabeigti arī ārpus projekta ietvariem plānotie remontdarbi - aukstā ūdens, karstā ūdens un kanalizācijas vertikālo cauruļvadu nomaiņa komunikāciju šahtās.
 

Paralēli būvdarbiem, dzīvokļos tiek uzstādīti attālināti nolasāmie karstā un aukstā ūdens skaitītāji, kā arī apkures maksas sadalītāji jeb alokatori.
 

Kā norāda būvnieki, liela vērība jāpievērš ēkas dienvidu fasādes siltināšanai, jo rudens periodā ir ļoti mainīgas laika prognozes, bet darbu veikšana tehnoloģijām neatbilstošos laikapstākļos nav pieļaujama.
 

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā” projekta Nr.DME0000087 ietvaros.
 

SIA “Ķekavas nami” mājas siltināšanas projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, pamatojoties uz ar attīstības finanšu institūciju ALTUM noslēgto līgumu. ALTUM nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu.
 

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir 624 666,94 eiro. Projekta līdzfinansējums (granta summa) sastāda 312 333,47 eiro, atlikušo summu segs aizņēmums SEB bankā, kuru piesaista SIA “Ķekavas nami”. Pēc projekta pabeigšanas paredzēts saņemt arī Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto līdzfinansējumu vairāk kā 15 tūkstošu EUR apmērā.
 

Lai arī SIA “Ķekavas nami” jau tagad nodrošina regulārus maksājumus par paveiktajiem būvdarbiem un būvuzraudzību, ikmēneša maksājumus renovācijas kredīta atmaksai saskaņā ar noslēgto kredītlīgumu Gaismas 19/k-7 dzīvokļu īpašnieki uzsāks no 2019.gada 1.janvāra. Aizņēmumu plānots apmaksāt 15 gadu laikā.
 

Kā norāda SIA “Ķekavas nami”, sarežģītāka situācija ir ar pārējo māju siltināšanu Ķekavā ES līdzfinansēto daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu ietvaros.
 

Energoefektivitātes projektiem Nākotnes ielā 8 un Rīgas ielā 36/k-4 iepirkuma procedūrās līguma slēgšanas tiesības ieguvušie būvnieki atteicās parakstīt līgumus un izpildīt būvdarbus, kā iemeslu minot siltināšanas materiālu sadārdzinājumu būvmateriālu tirgū un siltināšanas materiālu piegādes termiņu neprognozētību. Ņemot vērā situāciju, nepieciešams organizēt jaunu iepirkuma procedūru, lai projektus varētu realizēt nākamajā gadā.
 

Energoefektivitātes projektam Rīgas ielā 36/k-3, kurā ir tikai 12 dzīvokļi, būvdarbu iepirkumā piedāvātās renovācijas darbu izmaksas bija augstākas, nekā iedzīvotāju maksātspēja, tādēļ dzīvokļu īpašnieki balsoja “pret”. Arī šeit jāorganizē jauna būvdarbu iepirkuma procedūra, cerot uz labvēlīgāku rezultātu un renovāciju nākamajā gadā.
 

Būvdarbi šoruden sāksies Rīgas ielā 36/k-2 Ķekavā, kur darbu uzsākšana aizkavējusies tehnisku iemeslu un iepirkuma procedūrā uzvarējušā būvnieka aizņemtības dēļ. Šajā projektā ziemas periodā būvdarbiem būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums.

 

  

SIA “Ķekavas nami”

11.10.2018.

  Drukāt