Oktobra beigās uzsāks stāvlaukuma pārbūvi Ķekavā, Gaismas ielā 19

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas speciālisti informē, ka oktobra otrajā pusē sāksies rekonstrukcijas darbi būvprojektā “Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
  

Stāvlaukuma rekonstrukcijas ietvaros paredzēts pārbūvēt ietves, brauktuves, siltumtrasi, pazemes komunikāciju tīklus un elektroapgādes kabeļus, kā arī izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un ielu apgaismojumu. Tāpat būvdarbu zonās plānots atjaunot esošo ceļu segumu. Attīstības daļas speciālisti izrēķinājuši, ka kopējais pievadceļu garums, kuros atjaunos segumu, ir aptuveni 800 m, savukārt elektroapgādes kabeļu kopējais garums sasniedz 2 km.
 

Ģenerālplānu ar ELT tīkliem skatīt šeit.
 

Auto stāvlaukuma pārbūves laikā apkārtējo māju iedzīvotājiem jārēķinās ar atsevišķām neērtībām, par kurām viņi tiks informēti atsevišķi, piemēram, īslaicīgiem elektrības pārrāvumiem un satiksmes organizācijas izmaiņām. Stāvlaukuma rekonstrukcijas laikā būs nepieciešams izvēlēties citus risinājumus automašīnu novietošanai, piemēram, izmantot Ķekavas kultūras nama vai Ķekavas sākumskolas stāvlaukumus. Tāpat iedzīvotāji, kuriem pieder individuālās garāžas tiks aicināti tās izmantot automašīnu novietošanai, kamēr noritēs aktīvs būvniecības process.
 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Kā norāda Attīstības daļas speciālisti, būvdarbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu iedzīvotāju sadzīvi un ierasto dienas ritmu. Rekonstrukcijas laikā veiktie uzlabojumi, tostarp stāvvietas paplašināšana un satiksmes drošības uzlabošana nepieciešama, lai nodrošinātu ērtākus un funkcionālākus infrastruktūras risinājumus.
 

Būvprojekta izmaksas finansēs no Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada budžeta un kredīta līdzekļiem, tādēļ dzīvokļu īpašniekus neietekmēs rekonstrukcijas radītās izmaksas. Būtiski, ka visus tēriņus saistībā ar elektroapgādes kabeļu nomaiņu segs AS “Sadales tīkls”.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

10.10.2018.

 

  Drukāt