Godina labākos Ķekavas novada pedagogus

Pasaules Skolotāju dienu atzīmējot, 5. oktobrī īpašajā godināšanas pasākumā tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam šogad pieteikti 11 skolotāji trīs nominācijās.
 

Konkursa komisijai izskatot iesniegtos pretendentu izvērtējumus, vislielāko punktu skaitu nominācijā "Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā" ir saņēmusi Gundega Tīrone no pirmsskolas izglītības iestādes "Avotiņš", nominācijā "Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.-12. klašu grupā" ir Liene Višņevska no Baložu vidusskolas,  nominācijā "Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā" ir Jolanta Barinska no Ķekavas mūzikas skolas.

 

 


 

Svinīgajā pasākumā, saņemot Ķekavas novada domes Goda rakstus un grāmatu "Novadu dārgumi", tika sumināti arī septiņi pedagogi, kas izglītības jomai Ķekavas novadā veltījuši savus 25 darba gadus:

  • pirmsskolas izglītības skolotājas Jeļena Andrejeva un Asta Belavina pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš”,           
  • angļu valodas skolotāja  Ludmila Teka no Ķekavas vidusskolas,   
  • Baložu vidusskolas matemātikas skolotāja un 20 gadus direktore Vita Broka,
  • Pļavniekkalna sākumskola direktore Agita Baltmane un tās vietniece mācību darbā Dzintra Medne, skolotāja un bibliotekāre Ina Krolle.


Ķekavas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Labākais skolotājs Ķekavas novadā” mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.


Šogad konkursā tika izvirzīti 11 nominanti:


Tāpat Skolotāju godināšanas pasākumā tika pasniegti Nacionālais kultūras centra pateicības raksti   novada  izglītības iestāžu bērnu un jauniešu kolektīviem un kolektīvu  vadītājiem, kuri bija šīs vasaras Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Šīs pateicības saņēma Baložu vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Trejdeviņi” (vadītāja Līga Plēpe), Ķekavas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja Evita Ķelle), Ķekavas vidusskolas vokālajam ansamblim “Rasa” (vadītāja Dace Bula) un Ķekavas vidusskolas tautas deju kolektīviem “Ķekaviņa” un “Ķekaviņa II” (vadītājas Īrisa Gaile un Marta Helēna Vanaga).Visas konkursa laureātes, izvirzītās pretendentes, Goda rakstu un pateicības rakstu saņēmējas saņēma arī šī pasākuma atbalstītāja  - skaistuma studijas “Doll’s day” Ķekavā dāvanas kartes, sevis palutināšanai. 

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

06.10.2018.

 

  Drukāt