Pašvaldība: jaunā atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā notikusi tiesiski, taču pašvaldība iebilst pret jauno konteineru nomas maksu

Ķekavas novada pašvaldība uzsver, ka jaunais atkritumu apsaimniekotājs, proti, SIA “Clean R”, ir noteikts, ievērojot visas normatīvo aktu prasības, atklātā iepirkuma konkursa rezultātā, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no visiem konkursā iesniegtajiem pieteikumiem.


Taču, ņemot vērā, ka “Clean R” septembrī vienpusēji mainījis konteineru nomas maksu, un šāda rīcība nav saskaņota ar pašvaldību un tā neatbilst ne Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, ne atklātā iepirkuma konkursa rezultātiem, ne arī noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem, šādos apstākļos pašvaldība izvērtēs turpmāko līguma izpildi ar SIA “Clean R”, izmantojot visas likumā noteiktās tiesības, lai panāktu taisnīgu risinājumu visu iedzīvotāju interesēs.
Pašvaldība jau 4.septembrī ir nosūtījusi pretenzijas vēstuli “Clean R” par šādu uzņēmuma nekorekto rīcību, un šajā jautājumā nākamnedēļ tiksies ar “Clean R”.


Jaunais atkritumu apsaimniekotājs noteikts tiesiskā ceļā


Jauns iepirkums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā  bija jāveic, jo ar 2018. gada 31.augustu beidzās līgumi ar iepriekšējiem apsaimniekotājiem. Izsludinātajā konkursā kopumā pieteicās četri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Pašvaldība bija tiesīga izvēlēties to pretendentu, kas piedāvā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (tostarp, lētāko cenu) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumam Ķekavas novadā.


Visa iepirkuma procedūra no tās dokumentācijas, tehniskās specifikācijas sagatavošanas līdz rezultātu paziņošanas, ir saskaņota un uzraudzīta no Iepirkumu uzraudzības biroja puses. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem pašvaldība noslēdza līgumu ar  SIA “Clean R”, kas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ķekavas novadā nodrošina sākot ar šī gada 1.septembri.


Apzinoties, ka pārejas posmi jebkurā jomā ne vienmēr norit  gludi, pašvaldība kopā ar daudzīvokļu māju apsaimniekotājiem  - “Baložu komunālo saimniecību” un “Ķekavas namiem” un “CleanR” operatīvi centās risināt radušās problēmas, kuru pamatā galvenokārt bija divi iemesli: pirmkārt, uz 1.septembri uzkrāto atkritumu lielais daudzums no iepriekšējiem atkritumu apsaimniekotājiem; otrkārt, privātpersonu un privāto daudzdzīvokļu māju nenoslēgtie līgumi par atkritumu izvešanu. Šī situācija, ka daudzi vēl pat septembra sākumā nebija noslēguši līgumus, radīja arī nemitīgas izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, jo “CleanR” nepārtraukti nācās veikt papildinājumus ar tām adresēm, kuras ik dienu nāca klāt pēc 1.septembra.


Pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par īslaicīgi radītām neērtībām un pateicas visiem, kuri savlaicīgi noslēdza jauno līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to šiem klientiem pakalpojums tiek nodrošināts saskaņā ar grafiku.


Taču diemžēl ar tiem, kuri nebūs izmantojuši pat doto papildu termiņu  - visu septembri – noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu, individuāli strādās pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas speciālisti kopā ar Reģionālās pašvaldības policiju, lai novēstu situācijas, ka  viņu mājsaimniecībās radītie sadzīves atkritumi tiek izmesti, piemēram, daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineros vai tiek piesārņota vide, atkritumus izgāžot mežā vai grāvjos.


Atgādinām, ka Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.


Pašvaldība iebilst pret jauni konteineru nomas maksu


Šogad  31. maijā Ķekavas novada pašvaldība, pamatojoties uz atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā”, parakstīja līgumu ar SIA “Clean R”. Šo iepirkuma līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu fiziskām un juridiskām personām pašvaldība noslēdza, ievērojot pretendenta SIA “Clean R” piedāvāto līgumcenu, kas cita starpā paredzēja viena sadzīves atkritumu konteinera vidējo nomas maksu gadā 2,53 eiro apmērā bez PVN.


2018. gada 18. septembrī pašvaldība ir saņēmusi atkritumu apsaimniekotāja vēstuli par konteineru nomas maksu, kurā norādīts, ka sākot ar 2018. gada 1.septembri “Clean R” piemēros iedzīvotājiem citu nomas maksu, proti, atsaucoties uz aritmētisku kļūdu savā piedāvājumā, SIA “Clean R” uzskata par iespējamu konteinera gada nomas maksu attiecināt uz ikmēneša maksājumu, kas būtiski palielina iedzīvotāju maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu.


Sakarā ar norādīto Ķekavas novada pašvaldība informē, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšana ar pašvaldību nav saskaņota, tā ir vienpusēja SIA “Clean R” rīcība, kas neatbilst ne Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām, ne atklātā iepirkuma konkursa rezultātiem, ne arī noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem.  Šādos apstākļos pašvaldība izvērtēs turpmāko līguma izpildi ar SIA “Clean R”, izmantojot visas likumā noteiktās tiesības, lai panāktu taisnīgu risinājumu visu iedzīvotāju interesēs. Pašvaldība jau 4.septembrī ir nosūtījusi pretenzijas vēstuli “Clean R” par šādu uzņēmuma nekorekto rīcību, un šajā jautājumā nākamnedēļ tiksies ar “Clean R”.


Kā samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas?


Ņemot vērā, ka visā Eiropas Savienībā, tostarp, Latvijā ar katru gadu atkritumu apsaimniekošana paliek arvien dārgāka (palielinās degvielas, darbaspēka izmaksas un Dabas resursa nodoklis, un līdz ar to izmaksas par atkritumu noglabāšanu poligonā), viens no veidiem, kā var tikt samazināta maksa par nešķiroto atkritumu savākšanu,  ir atkritumu šķirošana, kas nodrošinās mazāku izvedamo nešķiroto atkritumu apjomu un līdz ar to maksu par atkritumu apsaimniekošanu katram iedzīvotājam.


Šķirotie atkritumi (stikls, plastmasa/PET pudeles un papīrs/kartons) tiek izvests bez maksas, bet no bioloģiskiem atkritumiem privātmāju iemītnieki var veidot kompostu, kuru vēlāk  var izmantot kā auglīgu zemi savam dārzam.  Līdz ar to atkritumu daudzums, kas nonāktu kopīgajā sadzīves atkritumu konteinerī, būs krietni mazāks un to būs retāk jāizved, kas nozīmē maksāt arī mazāk.   


Jāpiebilst, ka arī Latvijai, esot Eiropas Savienības dalībvalstij,  ir jāievēro ES direktīvas prasības, kas paredz līdz 2022. gadam ieviest pilnībā dalīto atkritumu šķirošanu.  


Šobrīd sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Ķekavas novadā ir 12,69 eiro par m3, ieskaitot PVN. Salīdzinot ar citām teritoriāli  līdzīgām pašvaldībām, šis tarifs ir, piemēram,  Iecavas novadā  -19 eiro par m3, Salacgrīvas novadā – 15,49 eiro par m3, Olaines novadā – 14,97 eiro par m3, Ozolnieku novadā – 14,19 eiro par m3, Carnikavas novadā 13,18 eiro par m3, Baldones novadā – 11,43 eiro par m3, Salaspils novadā – 11,11 eiro par m3.


Sabiedrisko attiecību daļa

28.09.2018.

  Drukāt