Paziņojums par tarifa projektu

SIA "Baložu komunālā saimniecība", vienotais reģistrācijas numurs 40003201921, Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV - 2128, 2018.gada 26.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/7 noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Piedāvātais tarifs (bez PVN) EUR/MWh

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

*Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ar neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

48,16

51,91

7,79

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,77

11,44

6,22

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

58,99

63,41

7,49

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts bez neparedzētajām izmaksām

Siltumenerģijas ražošana

48,16

48,16

0,00

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,77

10,77

0,00

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,06

0,06

0,00

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība (gala tarifs)

58,99

58,99

0,00


*Tarifu projektā piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.janvāra. Spēkā esošo tarifu izmaiņas ir saistītas ar neparedzētām izmaksām, kuras veido pirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Tarifu projektā paredzētais tarifu (ar neparedzētajām izmaksām) ilgums ir 2 gadi no to spēkā stāšanās brīža.


Pēc iepriekš minētā termiņa beigām tarifu projektā paredzēts, ka stājas spēkā siltumenerģijas apgādes gala tarifs 58,99 EUR/MWh.


Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas gala tarifa projektu lietotājs var SIA "Baložu komunālā saimniecība" Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, pirmdienās no plkst.15.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 67916723 vai 29720976.

 


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Baložu komunālā saimniecība" Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128, info@sia-bks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 


Latvijas Vēstnesis 

28.09.2018.

  Drukāt