Ar finanšu ministri diskutē par pašvaldībai nozīmīgiem jautājumiem

Ceturtdien, 20. septembrī, Ķekavas novada domes vadība un novada uzņēmēji tikās ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu, lai pārrunātu Latvijas ekonomiskās attīstības tendences, politikas izaicinājumus un valdības politikas prioritātes un to ietekmi uz pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanu un uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

 

Finanšu ministre, prezentējot Latvijas ekonomiskās attīstības tendences, uzsvēra ekonomiskās izaugsmes tempa paātrināšanos, investīciju plūsmas atjaunošanos un eksporta pieaugumu. Tāpat ministre norādīja uz strauju būvniecības sektora izaugsmi un mazumtirdzniecības pieaugumu Latvijā.
 

Tikšanās laikā pārrunātas arī vairākas pašvaldībai un novada uzņēmējiem nozīmīgas aktualitātes. Tika skatīti jautājumi par nodokļu politiku, finanšu piesaistes iespējām izglītības infrastruktūras uzlabošanai un nepieciešamību izstrādāt skaidrākus nosacījumus pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda iemaksām un izmaksām. Tāpat tika diskutēts par turpmāko Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti projektu īstenošanai un izaicinājumiem, ko pašreiz piedāvā Latvijas uzņēmējdarbības vide.
 

Ķekavas novada priekšsēdētāja Viktorija Baire kā vienu no lielākajiem Pierīgas pašvaldību izaicinājumiem minēja skolas vecuma bērnu skaita pieaugumu, kā rezultātā pašvaldībai aktuāli ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību. “Lai gan dzimstības rādītāji Latvijā nav pārāk augsti, Ķekavas novadā un Pierīgā kopumā jauno ģimeņu skaits pieaug, tādējādi radot izaicinājumus mums kā pašvaldībai. Jau šobrīd lielākā daļa pašvaldības budžeta tiek atvēlēta izglītības infrastruktūras nodrošināšanai un pilnveidei, tomēr, raugoties nākotnes perspektīvā, resursu piesaiste kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšanai arī turpmāk būs viena no galvenajām novada prioritātēm,” uzsver V. Baire.


Sarunā ar finanšu ministri piedalījās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, priekšsēdētāja vietnieki – Aigars Vītols un Valts Variks –, kā arī domes deputāts Juris Jerums, Ķekavas novada un Salaspils uzņēmēju padomes biedri un pašvaldības Attīstības daļas pārstāvji.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

21.09.2018.

 

  Drukāt