Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

2018.gada jūnijā tika uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu teritorijā Ķekavā, nepilnu četru mēnešu laikā pilnībā pabeigti būvdarbi Ziemeļu ielā, savukārt Varavīksnes, Vīķu, projektējamajās ielās pie Varavīksnes ielas un Vērdiņu ielas, kā arī daļēji Mazajā Senču ielā ierīkotas komunikācijas. Būvdarbi turpināsies arī septembra un oktobra mēnešos, šajās ielās tiks veikti seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.


Šobrīd ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana notiek Druvas, Nāras un Valdiņu ielās. Septembra beigās un oktobra sākumā darbi tiks uzsākti arī Kuršu, Vērdiņu, Dadžu, Piebalgas, Dzeņu ielā un projektējamajā ielā pie Dzeņu ielas.


Aprēķināts, ka septembra sākumā ierīkoti jau 2,4 km ūdensvada tīkli un 1,9 km kanalizācijas tīkli. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta” ietvaros.


Būvdarbus projekta teritorijā plānots pabeigt līdz 2019.gada 1.jūlijam. Būvdarbus veic SIA „Ostas Celtnieks”, objekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Dromos”.


Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti 9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2019.gada vasarā.


Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 eiro apmērā, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā 3 270 944 eiro apmērā.


Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi.


Vairāk informāciju par projekta īstenošanu var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 


SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators Juris Firsts

19.09.2018.

 

 

  Drukāt