Viedās pilsētas aizvien vairāk ienāk arī Latvijā

Latvijā virzība uz dažādu viedo tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu ikdienā patlaban vērojama vairākās pašvaldībās, kurās notiek tā dēvēto viedo pilsētu (no jēdziena "smart cities" angļu valodā) veidošana. Starp tām arī Ķekavas novada pašvaldība.
 

"Latvijā vairākas pilsētas jau spērušas pirmos soļus, lai kļūtu par viedajām pilsētām, un jau veiksmīgi realizē dažādus inteliģentos risinājumus, kas uzlabo gan iedzīvotāju drošību, gan pašas pilsētas tēlu, tā rādot priekšzīmi citām pašvaldībām ceļā uz modernu pilsētvidi," Dienai skaidro inteliģento infrastruktūras risinājumu uzņēmuma SIA FIMA valdes priekšsēdētājs Jānis Vilmanis.
 

Nav ātri paveicams

"Pašlaik var minēt vairākus veiksmīgus piemērus tehnoloģiskajiem risinājumiem tādās vietās kā Valmiera, Jelgava, Smiltene, Ķekava un citas. Esam gandarīti, ka pašvaldībām ir interese un vēlme radīt modernu, ilgtspējīgu vidi saviem iedzīvotājiem," akcentē Vilmanis.
 

Raksturojot aktualitātes dažādās pašvaldībās, Vilmanis uzsver, ka "aktīva jaunievedumu ieviešanā ir Smiltene, un mēs ar aizrautību palīdzam realizēt smilteniešiem viņu mērķus un idejas. Vēl viens piemērs ir Saulkrasti, kur modernizētas videonovērošanas sistēmas, tādējādi veicinot drošību pilsētā. Arī Ķekavas pašvaldībai ir ievērojami plāni. Ķekavas mērķis ir izveidot konkurētspējīgus viedās pilsētas risinājumus eksporta tirgiem, lai ne tikai veicinātu novada attīstību, bet arī sniegtu efektīvus risinājumus dažādu funkciju nodrošināšanai visa novada teritorijā."
 

Esošie projekti Latvijas pilsētās ir dažādās attīstības stadijās – no idejas līdz jau realizētiem tehniskiem uzlabojumiem, vispārējas tendences raksturo uzņēmuma FIMA valdes priekšsēdētājs.


Pilnu rakstu aicinām lasīt diena.lv.

diena.lv

10.11.2017.

 

  Drukāt