Informācija zvejniekiem

Aicinām Ķekavas novada zvejniekus līdz 1. decembrim pieteikties brīvo rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2018. gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

Atgādinām, ka Ķekavas novada teritorijā 2018.gadam pieejami šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – 1 murds; Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 murdi (pašpatēriņam). Tuvākai informācijai lūdzam zvanīt uz Vides un labiekārtošanas daļu, tel. nr. 67936039.

Vides un labiekārtošanas daļa

07.11.2017.

 

  Drukāt