Tiesā apstrīd SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifu

2. novembrī SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” (BKS) iesnieguši Administratīvajā Apgabaltiesā pieteikumu par SIA “BALOŽU SILTUMS” siltumenerģijas tarifa apstrīdēšanu un iepriekšējā tarifa atjaunošanu.

 
Šī gada 28. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunu SIA “BALOŽU SILTUMS” saražotās siltumenerģijas tarifu, kas stājās spēkā 2017. gada 1. novembrī. Jaunais tarifs bija pieaudzis par 20 %, salīdzinot ar iepriekšējo.
 

Līdz 2017. gada 1. jūlijam SIA “BALOŽU SILTUMS” rīcībā bija valsts atbalsts koģenerācijai un atjaunojamajiem resursiem, kas ļāva noteikt zemākus tarifus un uz atbalsta pasākumu rēķina neveikt ražošanas modernizāciju.
 

BKS, kas ir siltumenerģijas piegādātājs Baložu iedzīvotājiem saskaņā ar 2003. gadā noslēgto trīspusējo līgumu ar Baložu pilsētu un SIA “BALOŽU SILTUMS”, jau oktobrī iesniedza tarifu pārrēķinu, vienlaikus norādot, ka cer, ka nākotnē izdosies atrast efektīvākus veidus siltumenerģijas iegādei un apkures izmaksas iedzīvotājiem izdosies samazināt.
 

Tādēļ 2. novembrī BKS iesniedza pieteikumu Administratīvajā Apgabaltiesā par SIA “BALOŽU SILTUMS” tarifu apstrīdēšanu, jo, kā norādīts pieteikumā, BKS pastāv pamatotas šaubas, ka apstiprinātais tarifs ir ekonomiski pamatots. Ķekavas novada domes deputāts Olafs Klūdziņš (Jaunā konservatīvā partija) ir pārliecināts, ka tiesas lēmums būs labvēlīgs: „Ir aizdomas, ka SIA “BALOŽU SILTUMS” darbība 14 gadu garumā ir bijusi ārkārtīgi nesaimnieciska, tādēļ ceru, ka tiesa ņems šo faktu vērā un atjaunos iepriekšējo siltumenerģijas tarifu. Tas ir absolūti nepieņemami, ka iespējamas siltumenerģijas piegādātāja nesaimnieciskas rīcības dēļ Baložu iedzīvotājiem tik ļoti pieaug maksa par siltumu.  Mēs kopā ar BKS turpināsim veikt visas nepieciešamās darbības, lai šo maksu samazinātu.”  
 

Baiba Goba, Ķekavas domes priekšsēdētājas biroja preses sekretāre

03.11.2017.

 

  Drukāt