Notikumi 2023. gada 23. janvārī:

Sveicam Valsts konkursa II kārtas laureātus Vijoles un Čella spēlē!
Gabriela Leimane - 1.vieta (izvirzīta uz III kārtu); Rebeka Krivade – 2.vieta (izvirzīta uz III kārtu); Agnija Peceviča – 2.vieta; Skolotāja Daiga Rozentāle, koncertmeistars Roberts Ķibermanis. Marija Ļaščenko – 2.vieta (izvirzīta uz III kārtu); Skolotāja Ludmila Ivanicka, koncertmeistare Gunta Šmaukstele. Liliana Taupmane – Atzinības raksts; Gustavs Pokšāns – Atzinības raksts; Beatrise Riekstiņa – Atzinības raksts; Betija Vinogradova – Atzinības raksts; Aleksa Avišāne – Atzinības Raksts; Skolotājs Slavčo Stoilkovski, Koncertmeistars Vladimirs Grebeņčikovs. Sveicam un lepojamies! Uz FINĀLU izvirzītajām audzēknēm vēlam veiksmi uz izdošanos!
Arhīvs
  Drukāt